Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen stukken

Mededeling portefeuillehouder inzake brief Minister van der Wal d.d. 19 juli 2022 Toelichting Startnotitie NPLG en gezamenlijk vervolg, brief gedeputeerde Gabriëls en gedeputeerde Roefs van 25-7-2022 (GS DOC-00309764)

ID

121740

Datum in

25-7-2022

Titel

Mededeling portefeuillehouder inzake brief Minister van der Wal d.d. 19 juli 2022 Toelichting Startnotitie NPLG en gezamenlijk vervolg, brief gedeputeerde Gabriƫls en gedeputeerde Roefs van 25-7-2022 (GS DOC-00309764)

Afzender

GS

Soort

Informerend GS

Gremium

Ruimte, Landbouw en Natuur (RLN)

Wijze van afdoen

Voor kennisgeving aannemen.

Referentie
Bijlage(n)