Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen stukken

Mededeling portefeuillehouder inzake brief Minister van der Wal d.d. 19 juli 2022 Toelichting Startnotitie NPLG en gezamenlijk vervolg, brief gedeputeerde Gabriëls en gedeputeerde Roefs van 25-7-2022 (GS DOC-00309764)

ID
121740
Datum in
25-7-2022
Titel
Mededeling portefeuillehouder inzake brief Minister van der Wal d.d. 19 juli 2022 Toelichting Startnotitie NPLG en gezamenlijk vervolg, brief gedeputeerde Gabriƫls en gedeputeerde Roefs van 25-7-2022 (GS DOC-00309764)
Afzender
GS
Soort
Informerend GS
Gremium
voormalig: Ruimte, Landbouw en Natuur (RLN)
Wijze van afdoen
Voor kennisgeving aannemen.
Referentie
Bijlage(n)