Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Overzichten

Actuele overzicht items
Titel Soort Datum wijziging
Mededeling portefeuillehouder inzake afspraken GS-PS inzake betrokkenheid IPO, brief gedeputeerde van Toorenburg van 30-6-2022 (GS DOC-00297179) Ingekomen stukken Gisteren
Brief aan Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten inzake Windenergie Parkstad Zuid, brief Stadsregio Parkstad Limburg van 30-06-2022 Ingekomen stukken Gisteren
Schriftelijk informeren inzake sturingsvraagstuk sub-fondsen LEF Toezeggingen Gisteren
Versterken inkoopdossiers Toezeggingen Gisteren
Mededeling portefeuillehouder inzake toezegging 9023 Wijkaanpak i.r.t. de Veiligheidsagenda, brief gedeputeerde van Toorenburg van 28-6-2022 (GS DOC-00290563) Ingekomen stukken Gisteren
Mededeling portefeuillehouder inzake voorgenomen bestuurlijke fusie Provinciale Ondersteunings Instelling Cubiss en BiSC Utrecht, brief GS van 28-6-2022 (GS DOC-00278411) Ingekomen stukken Gisteren
Mededeling portefeuillehouder inzake Ondersteuning van het Hoes veur 't Limburgs, brief gedeputeerde Gabriëls van 28-6-2022 (GS DOC-00284696) Ingekomen stukken Gisteren
Informerend Stuk Meicirculaire gemeentefonds 2022, brief GS van 28-6-2022 (GS DOC-00288011) Ingekomen stukken Gisteren
Mededeling Portefeuillehouder inzake afdoening toezeggingen 9139 en 9140 bij behandeling van Statenvoorstel Toekomst Maastricht Aachen Airport tijdens behandeling in Provinciale Staten van 3 juni 2022, brief gedeputeerde Satijn van 28-6-2022 (GS DOC-00293368) Ingekomen stukken Gisteren
Mededeling portefeuillehouder inzake Europese miljoenensubsidie voor Binnenhavens, brief gedeputeerde Satijn van 29-6-2022 (GS DOC-00295569) Ingekomen stukken Gisteren

Agenda

De vergaderstukken kunt u vinden bij de vergaderingen