Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Overzichten

Actuele overzicht items
Titel Soort Datum wijziging
LPOGT brief aan informateurs der Provinciale Staten, e-mail Landelijk Platform Overlast GoederenTreinen van 28-3-2023 (PS DOC-00455932) Ingekomen stukken Vandaag
Uitnodiging Informatieavond Landbouwakkoord en ontwikkelingen op 30-3-2023, e-mail Agractie Nederland van 28-3-2023 (PS DOC-00456583) Uitnodigingen Vandaag
Brief inzake publicatie natuurdoelanalyses Natura 2000, brief GS van 28-3-2023 (GS DOC-00456532) Ingekomen stukken Vandaag
Interprovenciaal Overdrachtsdocument 2023, brief IPO van 28-3-2023 (PS DOC-00455135) Ingekomen stukken Gisteren
Voorstellen Raad voor het Openbaar Bestuur aan leden Provinciale Staten, e-mail ROB van 30-3-2023 (PS DOC-00457204) Ingekomen stukken Gisteren
IPO || Terugkoppeling Rien Fraanje gesprek IPO-bestuur adviesrapport 'Naar meer slagvaardigheid', e-mail IPO van 28-3-2023 (PS DOC-00455962) Ingekomen stukken Gisteren
Schriftelijke vragen PvdD-Plusquin inzake Bescherming van vleermuizen bij woningisolatie.pdf Schriftelijke vragen van Statenleden Gisteren
Schriftelijke vragen SP-Wolters Gregorio inzake omgevingsvergunningen mestverwerkende installaties Schriftelijke vragen van Statenleden Gisteren
Verdaging Beantwoording Schriftelijke Vragen SP-Wolters Gregório inzake omgevingsvergunningen mestverwerkende installaties, brief gedeputeerde Gabriëls van 29-3-2023 (GS DOC-00455404) Ingekomen stukken Gisteren
Brief inzake Geheimhoudingsbepalingen Provinciewet, brief GS van 28-3-2023 (GS DOC-00442976) Ingekomen stukken Gisteren

Agenda

De vergaderstukken kunt u vinden bij de vergaderingen