Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

november 2021

5
(P-vergadering) Presidiumvergadering (Veldekezaal)
Commissievergadering voorafgaande aan Statenvergadering (deels besloten)
vrijdag 5 november 2021
09:00 - 09:30

Presidiumvergadering openbaar en besloten gedeelte, Veldekezaal Gouvernement.

De stukken van het openbaar gedeelte zijn vertrouwelijk tot de geheimhouding is opgeheven.
De stukken van het besloten gedeelte zijn en blijven vertrouwelijk, tenzij in de vergadering anders besloten.

(PS) Provinciale Staten (Feestzaal)
Statenvergadering (Begroting en 2e afwijkingenrapportage)
vrijdag 5 november 2021
09:30 - 00:00

Statenvergadering, Feestzaal Gouvernement.

12
(P-vergadering) Presidiumvergadering (Veldekezaal)
Commissievergadering voorafgaande aan Statenvergadering (deels besloten)
vrijdag 12 november 2021
09:00 - 09:30

Presidiumvergadering openbaar en besloten gedeelte, Veldekezaal Gouvernement.

De stukken van het openbaar gedeelte zijn vertrouwelijk tot de geheimhouding is opgeheven.
De stukken van het besloten gedeelte zijn en blijven vertrouwelijk, tenzij in de vergadering anders besloten.

(PS) Provinciale Staten (Feestzaal)
Statenvergadering
vrijdag 12 november 2021
09:30 - 00:00

Statenvergadering, Feestzaal Gouvernement.

17
(FEB-overig) Financiën, Economie en Bestuur overig (digitaal via Zoom)
EMR EGTS - vergadering
woensdag 17 november 2021
10:30 - 12:30

EMR vergadering

Tot en met 08-11-2021 kunt u via ronjaschmetz@euregio-mr.eu uw aanwezigheid of afwezigheid mede delen.

18
(CS-overig) Cultuur en Samenleving overig (Feestzaal)
Werksessie Uitvoeringsprogramma Sport 2022-2023
donderdag 18 november 2021
18:00 - 19:30

Werksessie Uitvoeringsprogramma Sport 2022-2023

Naast fysieke deelname, is digitale deelname aan deze bijeenkomst mogelijk.
Ik wil u vragen om via een mail naar secretariaat.gedeputeerde.vantoorenburg@prvlimburg.nl aan te geven of, en in welke vorm (fysiek of digitaal) u zult deelnemen.
Wanneer u digitaal deelneemt krijgt u na aanmelding de deelname-link toegestuurd.

Georganiseerd door GS.

(FEB-overig) Financiën, Economie en Bestuur overig (via Webex)
Technische briefing inzake MAA
donderdag 18 november 2021
18:30 - 20:30

Technische briefing inzake MAA:

  • Toelichting op de inrichting van het besluitvormingsproces en betrokkenheid van PS bij en inzicht in de opbouw en totstandkoming van inhoudelijke producten voor oordeelsvorming.
  • Toelichting van de huidige en toekomstige ontwikkelingen in de luchtvaart op het gebied van innovatie en duurzaamheid.
  • Toelichting op het proces rondom de maatschappelijke kostenbaten analyse (MKBA).

Deze infobijeenkomst kan worden teruggekeken via: https://youtu.be/nGuct8red3Y

19
(RLN-overig) Ruimte, Landbouw en Natuur-overig
GEANNULEERD Infobijeenkomst Kwaliteit Limburgse Centra
vrijdag 19 november 2021
00:00 - 00:00

Infobijeenkomst Kwaliteit Limburgse Centra is geannuleerd en wordt verplaatst naar een nieuwe datum.

(CS) Cultuur en Samenleving (Feestzaal)
Commissievergadering
vrijdag 19 november 2021
09:00 - 12:12

Vergadering Statencommissie Cultuur en Samenleving

Deze vergadering kan worden terug geluisterd/gekeken via: https://youtu.be/K2HwYTnXyw4

(CS-overig) Cultuur en Samenleving overig (Veldekezaal)
Rondetafelgesprek met het MBO
vrijdag 19 november 2021
12:30 - 14:00

Rondetafelgesprek met het MBO, aansluitend aan de commissievergadering CS.

U kunt zich tot 10 november per e-mail bij staten@prvlimburg.nl aanmelden voor deze bijeenkomst.
Bij voldoende aanmeldingen zal deze bijeenkomst door gaan.

Georganiseerd door GS.

(FEB) Financiën, Economische Zaken en Bestuur (Feestzaal)
Commissievergadering
vrijdag 19 november 2021
13:30 - 18:20

Vergadering Statencommissie Financiën, Economische Zaken en Bestuur

Deze vergadering kan worden terug geluisterd/gekeken via: https://youtu.be/5Kv-wA2uP-A

(MD-overig) Mobiliteit en Duurzaamheid overig (Webex meeting)
Werksessie Ontwikkelplan OV
vrijdag 19 november 2021
14:00 - 15:00

Werksessie Ontwikkelplan OV
Deze bijeenkomst is ALLEEN VOOR GENODIGDEN.
Aanmelden via link in uitnodiging.

Gedeputeerde Van Gaans

(MD-overig) Mobiliteit en Duurzaamheid overig (Webex meeting)
Informatiesessie 3e IPML
vrijdag 19 november 2021
15:00 - 16:30

Informatiesessie 3e IPML ALLEEN VOOR GENODIGDEN
Net zoals de vorige keer organiseren wij een informatiesessie, onder andere voor de derde
voortgangsrapportage IPML, ter voorbereiding op de commissie MD d.d. 15 oktober 2021. De volgende
onderwerpen staan hier in ieder geval geagendeerd:
o overzicht van de beantwoorde vragen;
o de majeure mutaties;
o mogelijkheid tot het stellen van vragen.
Tijdens deze informatiesessie wordt eveneens een toelichting gegeven op:
o interpretatie van amendement 56; 2e Gewijzigd Berghorst c.s. inzake de Risicoreservering
o het uitvoeringskader “Zo werken wij!”
o de leidraad kostenbegrotingssystematiek (GS 2021-6468).

Aanmelden via s.hagen@prvlimburg.nl

(MD-overig) Mobiliteit en Duurzaamheid overig (webex meeting)
Infosessie rond Slim-Veilig-Duurzaam mobiliteit
vrijdag 19 november 2021
16:30 - 17:30

Infosessie rond Slim-Veilig-Duurzaam mobiliteit
Aanmelden via s.hagen@prvlimburg.nl.

Gedeputeerde Van Gaans

23
(P-vergadering) Presidiumvergadering (Video conference)
Commissievergadering regulier (besloten)
dinsdag 23 november 2021
19:30 - 20:00

Presidiumvergadering besloten, video conference.

De stukken van het besloten gedeelte zijn en blijven vertrouwelijk, tenzij in de vergadering anders besloten.

24
(FEB-overig) Financiën, Economie en Bestuur overig (Theaterhotel De Oranjerie Roermond)
Limburgse Bestuurdersdag VLG 2021
woensdag 24 november 2021
09:30 - 17:00

Limburgse Bestuurdersdag VLG 2021

Medio mei 2021 wordt u nader geïnformeerd.

De Limburgse Bestuurdersdag VLG op 25-11-2020 is vanwege corona geannuleerd.

25
(RLN) Ruimte, Landbouw en Natuur (digitaal)
Start vergadering Statencommissie RLN
donderdag 25 november 2021
18:00 - 22:10

Digitale vergadering Statencommissie Ruimte, Landbouw en Natuur start op 25-11 en voortzetting op 26-11

Terugkijklink: https://youtu.be/bQt_uHXyclY

26
(RLN) Ruimte, Landbouw en Natuur (digitaal)
Voortzetting vergadering Statencommissie RLN
vrijdag 26 november 2021
09:00 - 12:31

Digitale vergadering Statencommissie Ruimte, Landbouw en Natuur start op 25-11 en voortzetting op 26-11

Terugkijklink: https://www.youtube.com/watch?v=yDFSGP4bgqI&ab_channel=ProvincialeStaten

(MD-overig) Mobiliteit en Duurzaamheid overig (digitaal)
Opzet onderzoek kernenergie
vrijdag 26 november 2021
12:00 - 00:00

Opzet onderzoek kernenergie

In de Statencommissie Mobiliteit en Duurzaamheid van 15 oktober jl. heeft ged. Van Gaans een onderzoek toegezegd
(toezegging 8995) naar de technische kansrijkheid van kernenergie voor Limburg. Gedeputeerde Staten
wensen, conform toezegging, een klein comité van Statenleden te betrekken bij de nadere omlijning en verduidelijking van de vraagstelling en bijbehorende deelvragen.

(MD) Mobiliteit en Duurzaamheid (digitaal)
Commissievergadering
vrijdag 26 november 2021
13:00 - 17:00

Digitale vergadering Statencommissie Mobiliteit en Duurzaamheid

Terugkijklink: https://www.youtube.com/watch?v=UmyyQ4MmmCA