Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen stukken

Mededeling portefeuillehouder inzake Maaslijn brief staatssecretaris I&W naar aanleiding van kwestie kwartsloze ballast, brief gedeputeerde van Gaans-Gijbels van 16-3-2023 (GS DOC-00447553)

ID

122319

Datum in

16-3-2023

Titel

Mededeling portefeuillehouder inzake Maaslijn brief staatssecretaris I&W naar aanleiding van kwestie kwartsloze ballast, brief gedeputeerde van Gaans-Gijbels van 16-3-2023 (GS DOC-00447553)

Afzender

GS

Soort

Informerend GS

Gremium

Mobiliteit en Duurzaamheid (MD)

Wijze van afdoen

Voor kennisgeving aannemen.

Referentie
Bijlage(n)