Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen stukken

GEWIJZIGD Informerend stuk 13e Voortgangsrapportage na herziening basisrapportage Groot Project Maastricht Aachen Airport, brief Gedeputeerde Staten van 24 oktober 2023 (GS DOC-00514658)

ID
122788
Datum in
24-10-2023
Titel
GEWIJZIGD Informerend stuk 13e Voortgangsrapportage na herziening basisrapportage Groot Project Maastricht Aachen Airport, brief Gedeputeerde Staten van 24 oktober 2023 (GS DOC-00514658)
Afzender
GS
Soort
Informerend GS
Gremium
Economie en Samenleving (ESA)
Behandelen in
Wijze van afdoen
Bespreekstuk voor de commissievergadering van 24-11-2023, agendapunt Informerend stuk 13e Voortgangsrapportage na herziening basisrapportage Groot Project Maastricht Aachen Airport. Zie GEWIJZIGD Informerend stuk 13e Voortgangsrapportage na herziening basisrapportage Groot Project Maastricht Aachen Airport waar op pagina 35 en pagina 73 de 7 hyperlinks niet meer actief zijn gebleken. Deze zijn als losse bijlagen a t/m e hieronder toegevoegd.
Relatie met
Referentie
Bijlage(n)