Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Aanbevelingen onderzoeken

Aanbeveling P-13-006-1 Statenbesluit Onderzoeksrapport 'Stichting WK Wielrennen Limburg 2012'

Nr

1407

Titel

Aanbeveling P-13-006-1 Statenbesluit Onderzoeksrapport 'Stichting WK Wielrennen Limburg 2012'

Onderzoek

Stichting WK Wielrennen Limburg 2012 (GRIF 2013)

Onderzoeker

Onderzoeksfunctie PS (Griffie)

Aanbeveling

PS hebben besloten om binnen PS een politieke discussie te voeren over het hanteren van een 'richtbegroting' bij omvangrijke complexe projecten. Een dergelijke 'richtbegroting' kan door PS worden 'vrijgegeven', waarna GS of een externe partij de begroting verder kan uitwerken binnen een marge van bijvoorbeeld +/- 20 %.

Deadline
Status

Aangenomen

Agendapunt
Provinciale Staten 2013 (7.2.1. Voorafgaand aan de behandeling van het Statenvoorstel 2de deel Vragenuur: vragen SP. P-13-006-1 Onderzoeksrapport Stichting WK Wielrennen Limburg 2012)
vrijdag 4 oktober 10:00 tot 17:00
Statenzaal
Datum

4-10-2013

Gremium

Financiƫn, Economische Zaken en Bestuur

Verantwoordelijke

Provinciale Staten

Cluster

Griffie

Medewerker
Stand van zaken GS

Stand van zaken ingevuld door Griffie:
29-04-2016 Deze aanbeveling heeft nog geen opvolging door PS verkregen. 25-8-2017: tekst nog actueel
30-11-2018 tekst nog actueel.

Afdoeningsvoorstel GS
Toelichting

19-11: tekst nog actueel
04-08-2022: voorstel in de formats voor Sonderende stukken en Statenvoorstellen wijzen op deze aanbeveling om door PS zelf een richtbegroting aan te geven bij omvangrijke complexe projecten.

Afdoeningsvoorstel voorzitter

Aanhouden, zie toelichting

Afgedaan
Niet afgedaan