Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Toezeggingen

Infosessie leefbaarheidsfonds

ID
9463
Nr
9463
Titel
Infosessie leefbaarheidsfonds
Toezegging
Gedeputeerde Theuns zegt toe vóór de zomer een informatiesessie over het leefbaarheidsfonds te organiseren en hierbij de samenhang met het beleidskader ‘Samen Leven en Bestaanszekerheid’ te betrekken
Deadline
1-7-2024
Agendapunt
(LEO) Leefomgeving 2024 (4.1. G-24-013 Statenvoorstel Beleidskader Leefbare Steden en Dorpen, brief GS van 20-2-2024 (GS DOC-00615441))
vrijdag 29 maart 9:00 tot 18:20
Veldekezaal
Datum
29-3-2024
Gremium
Leefomgeving
Verantwoordelijke
Theuns, M.L.M. (Michael)
Cluster
Programma's en Projecten (PP)
Medewerker
M. Severeijns
Interne contactpersoon
Stand van zaken GS
15-5-2024 De informatiesessie is gepland op 14 juni 2024.
Afdoeningsvoorstel GS
Afdoen
Afdoeningsvoorstel voorzitter
Toelichting
Datum afgedaan
Afgedaan
Niet afgedaan