Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Motie 2920 Berghorst Wolters Gregório c.s. inzake Limburg bereikbaar met betaalbaar OV

ID
2920
Nr.
2920
Titel
Motie 2920 Berghorst Wolters Gregório c.s. inzake Limburg bereikbaar met betaalbaar OV
Hoofdindieners
  • (PvdA) Berghorst, A.
Medeindiener(s)
  • (CDA) IJpelaar, W.A.J.
  • (Fractie Palmen) Palmen, E.C.C.
  • (GroenLinks) Baneke, P.D.
  • (JA21) Reuser, J.A.A.M.
  • (SP) Wolters Gregório, J.
  • (Partij voor de Dieren) Plusquin, P.S.M.L.
Dictum
Dragen het college van Gedeputeerde Staten op - De ov-tarieven te bevriezen op het niveau van 2022; - Verdere afschaling, versobering of verschraling van de dienstregeling niet toe te staan; - Samen met andere provincies te starten met een lobby bij de Rijksoverheid om de bereikbaarheid met het OV van dorpen, steden en landelijk gebied buiten de randstad aanzienlijk te verbeteren; - Provinciale Staten voor het einde van het jaar te informeren over de voortgang.
Deadline
4-5-2023
Status
Ingetrokken
Stemuitslag
Agendapunt
(PS) Provinciale Staten 2022 (7.2. G-22-029 Gewijzigd Statenvoorstel Programmabegroting 2023, brief GS van 5-10-2022 (GS DOC-00341008))
vrijdag 4 november 9:30 tot 18:28
Statenzaal
Datum
4-11-2022
Gremium
Presidium
Verantwoordelijke
Presidium
Cluster
Medewerker
Interne contactpersoon
Stand van zaken GS
10-11-2022 Zie MP van 8-11-2022 (GS DOC-00366582).
Afdoeningsvoorstel GS
Afdoeningsvoorstel voorzitter
Toelichting
Mail 29-09-2023
Afgedaan
Afgedaan
Datum afgedaan
4-10-2023
Bijlage(n)