Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen stukken

Mededeling portefeuillehouder inzake beantwoording vragen Technische Briefing d.d. 23 september 2022, brief gedeputeerde Satijn van 22-11-2022 (GS DOC-00371780)

ID
122040
Datum in
25-11-2022
Titel
Mededeling portefeuillehouder inzake beantwoording vragen Technische Briefing d.d. 23 september 2022, brief gedeputeerde Satijn van 22-11-2022 (GS DOC-00371780)
Afzender
GS
Soort
Informerend GS
Gremium
voormalig: Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)
Wijze van afdoen
Bespreekstuk voor de commissievergadering van 2-12-2022 en Statenvergadering van 15/16/19-12-2022, te betrekken bij de behandeling van agendapunt G-22-054 Statenvoorstel inzake Uitwerking transitie Maastricht Aachen Airport.
Referentie
Bijlage(n)