Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Toezeggingen

Tijdlijn samenwerking met de brede sociale basisinfrastructuur

ID
9398
Nr
9398
Titel
Tijdlijn samenwerking met de brede sociale basisinfrastructuur
Toezegging
Gedeputeerde Van Caldenberg zegt toe, een globale tijdlijn voor de samenwerking met de brede sociale basisinfrastructuur, aan te leveren vóór behandeling van de Voorjaarsnota 2024. Dit in lijn met de toezegging van Gedeputeerde Kuntzelaers om bij de Voorjaarsnota een globale tijdlijn te schetsen waarin Statenvoorstellen, voortvloeiend uit de acht kaders, bij Provinciale Staten aan de orde komen.
Deadline
28-6-2024
Agendapunt
(ESA) Economie en Samenleving 2024 (7.2. G-24-009 Statenvoorstel inzake beleidskader Samen leven en bestaanszekerheid 2024-2027, brief GS 20-2-2024 (GS DOC-00612459))
vrijdag 8 maart 10:00 tot 20:35
Veldekezaal
Datum
8-3-2024
Gremium
Economie en Samenleving
Verantwoordelijke
Caldenberg van, M. (Marc)
Cluster
Programma's en Projecten (PP)
Medewerker
Interne contactpersoon
Stand van zaken GS
2-4-2024 Zie MP, brief gedeputeerde Kuntzelaers van 2-4-2024 (GS DOC-00638216).
Afdoeningsvoorstel GS
Afdoeningsvoorstel voorzitter
Toelichting
Datum afgedaan
Relatie met
Afgedaan
Niet afgedaan
Bijlage(n)