Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen stukken

Mededeling portefeuillehouder inzake afdoen toezegging 8558 i.r.t. Gewijzigd Statenvoorstel beleidskader Sport 2020-2023 Limburg, brief portefeuillehouder Van Toorenburg van 20-7-2021 (GS 2021-17708)

ID
120595
Datum in
20-7-2021
Titel
Mededeling portefeuillehouder inzake afdoen toezegging 8558 i.r.t. Gewijzigd Statenvoorstel beleidskader Sport 2020-2023 Limburg, brief portefeuillehouder Van Toorenburg van 20-7-2021 (GS 2021-17708)
Afzender
GS
Soort
Informerend GS
Gremium
Cultuur en Samenleving (CS)
Wijze van afdoen
Bespreekstuk voor de commissievergadering van 10-9-2021, te betrekken bij de behandeling van agendapunt Mededeling portefeuillehouder inzake Voortgangsrapportage 2021 Beleidskader Sport 2020-2023.
Relatie met
Referentie