Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen stukken

Mededeling portefeuillehouder omgevingsbewuste samenwerkingspartner MAA, brief gedeputeerde Satijn van 21-10-2022 (GS DOC-00351723)

ID
121931
Datum in
21-10-2022
Titel
Mededeling portefeuillehouder omgevingsbewuste samenwerkingspartner MAA, brief gedeputeerde Satijn van 21-10-2022 (GS DOC-00351723)
Afzender
GS
Soort
Informerend GS
Gremium
voormalig: Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)
Wijze van afdoen
Bespreekstuk voor de commissievergadering van 2-12-2022, te betrekken bij agendapunt Statenvoorstel uitwerking amendement 145.
Referentie
Bijlage(n)