Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen stukken

Beantwoording schriftelijke vragen inzake Voorjaarsnota 2022, brief GS van 21-6-2022 (GS DOC-00289387)

ID

121642

Datum in

21-6-2022

Titel

Beantwoording schriftelijke vragen inzake Voorjaarsnota 2022, brief GS van 21-6-2022 (GS DOC-00289387)

Afzender

GS

Soort

Informerend GS

Gremium

Provinciale Staten (PS)

Wijze van afdoen

Bespreekstuk voor de Statenvergadering van 1-7-2022 te betrekken bij de behandeling van agendapunt Voorjaarsnota 2022.

Referentie
Bijlage(n)