Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

3e Gewijzigde motie vreemd 2967 Claassen-Plusquin c.s. inzake Carnaval is een diepgewortelde eeuwenoude traditie in Limburg.docx

ID
2967
Nr.
2967
Titel
3e Gewijzigde motie vreemd 2967 Claassen-Plusquin c.s. inzake Carnaval is een diepgewortelde eeuwenoude traditie in Limburg.docx
Hoofdindieners
  • (PVV) Claassen, R.A.B.
Medeindiener(s)
  • (BBB) Schoolmeesters, A.M.A.
  • (CDA) Theuns, M.L.M.
  • (D66) Jenneskens, M.T.P.
  • (JA21) Schyns, P.F.M.
  • (LOKAAL-LIMBURG) Franssen, R.J.H.
  • (PvdA) Kuntzelaers, J.J.M.
  • (Partij voor de Dieren) Plusquin, P.S.M.L.
Dictum
Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om: - In een brief aan de minister dringend expliciet kenbaar te maken dat Carnaval als culturele Limburgse traditie van grote culturele en traditionele waarde is voor de Limburgers. - In een brief bij de minister er op aan te dringen in de planning van de doorstroomtoets, rekening te houden met deze waardevolle traditie en de doorstroomtoets te verplaatsen naar een voor een ieder passend moment
Deadline
Status
Aangenomen
Stemuitslag
Agendapunt
(PS) Provinciale Staten 2023 (3. Moties vreemd aan de orde van de dag)
dinsdag 30 mei 14:30 tot 16:47
Statenzaal
Datum
30-5-2023
Gremium
Cultuur en Samenleving
Verantwoordelijke
Gabriƫls, G.J.W. (Geert)
Cluster
Cultuur
Medewerker
Interne contactpersoon
Stand van zaken GS
12-6-2023 Zie MP van 6 juni 2023 (GS DOC 00493601). 23-11-2023 Zie MP inzake Reactie Ministerie van OCW op GS-brief Doorstroomtoets in carnavalsperiode, brief gedeputeerde Kuntzelaers van 12-09-2023 (GS DOC-00540353).
Afdoeningsvoorstel GS
Afdoen
Afdoeningsvoorstel voorzitter
Toelichting
Afgedaan
Afgedaan
Datum afgedaan
9-6-2023
Relatie met
Bijlage(n)
Gerelateerde items
Stemmen
voor 91%
tegen 9%
voor
50PLUS (Statenlid) (1), BBB (Statenleden) (10), CDA (Statenleden) (3), D66 (Statenleden) (3), Forum voor Democratie (Statenleden) (1), GroenLinks (Statenleden) (4), JA21 (2), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), Partij voor de Dieren (Statenleden) (2), PvdA (Statenleden) (3), PVV (Statenleden) (6), SP (Statenleden) (3)
tegen
VVD (Statenleden) (4)