Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Motie 2961 Jenneskens c.s. inzake Vooruit Limburg pak stikstofproblematiek aan

ID
2961
Nr.
2961
Titel
Motie 2961 Jenneskens c.s. inzake Vooruit Limburg pak stikstofproblematiek aan
Hoofdindieners
  • (D66) Jenneskens, M.T.P.
  • (GroenLinks) Jetten, T.G.M.
  • (Partij voor de Dieren) Plusquin, P.S.M.L.
Medeindiener(s)
Dictum
Roepen het College op om: • Voortvarend aan de slag te gaan met de uitwerking van de gebiedsplannen en het komen tot koploperprojecten; • Tevens waar nodig te komen met uitgewerkte voorstellen voor zowel natuurherstel als het verminderen van stikstofuitstoot om vergunningverlening en vooruitgang op zo kort mogelijke termijn mogelijk te maken; • Deze uiterlijk 16 juni 2023 sonderend voor te leggen aan Provinciale Staten.
Deadline
Status
Verworpen
Stemuitslag
Verworpen Hoofdelijke stemming Voor: 9 Tegen: 33 Met stemverklaring tegen: BBB, PVV, VVD, CDA, PvdA, SP en LOKAAL-LIMBURG
Agendapunt
(PS) Provinciale Staten 2023 (2. Verslag verkenner)
vrijdag 14 april 15:30 tot 17:53
Statenzaal
Datum
14-4-2023
Gremium
Verantwoordelijke
Cluster
Medewerker
Interne contactpersoon
Stand van zaken GS
Afdoeningsvoorstel GS
Afdoeningsvoorstel voorzitter
Toelichting
Afgedaan
Afgedaan
Datum afgedaan
14-4-2023
Relatie met
Bijlage(n)
Stemmen
voor 21%
tegen 79%
voor
D66 (Statenleden) (3), GroenLinks (Statenleden) (4), Partij voor de Dieren (Statenleden) (2)
tegen
50PLUS (Statenlid) (1), BBB (Statenleden) (9), CDA (Statenleden) (4), JA21 (1), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (1), PvdA (Statenleden) (3), PVV (Statenleden) (6), SP (Statenleden) (3), VVD (Statenleden) (5)