Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Aanbevelingen onderzoeken

Onderzoek naar de Energietransitie provincie Limburg

Nr

1489

Titel

Onderzoek naar de Energietransitie provincie Limburg

Onderzoek

Onderzoek naar de Energietransitie provincie Limburg

Onderzoeker

Zuidelijke Rekenkamer

Aanbeveling

Aanbeveling aan PS: Dat PS na het stellen van kaders voor de ambities en de middelen, ruimte moeten bieden aan GS om samen met partners nader invulling te geven aan de energietransitie (de positie van PS bij gezamenlijke programma's is anders dan bij een eigen programma).

Deadline

18-6-2020

Status

Aangenomen

Agendapunt
(PS) Provinciale Staten 2019 (7.2. P-19-002 Statenvoorstel van de commissie MD inzake rapport Zuidelijke Rekenkamer Energietransitie provincie Limburg van 28-3-2019 (PS 2019-24345))
vrijdag 4 oktober 10:00 tot 18:00
Statenzaal
Datum

4-10-2019

Gremium

Mobiliteit en Duurzaamheid

Verantwoordelijke

Provinciale Staten

Cluster
Medewerker
Stand van zaken GS

19-02-2020:
Stand van zaken PS:
Op 4 oktober 2019 hebben PS besloten om als PS zelf, na het stellen van kaders voor de ambities en de middelen, ruimte te bieden aan GS om samen met partners nader invulling te geven aan de energietransitie (PS Besluit P-19-002)

Afdoeningsvoorstel GS

Afdoen, zie toelichting

Toelichting
Afdoeningsvoorstel voorzitter

Afdoen

Afgedaan
Niet afgedaan
Relatie met
Bijlage(n)