Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen stukken

MAA - Beoordeling Statenvoorstel Transitie MAA door Denktank-MAA, e-mail Denktank MAA van 28-11-2022 (PS DOC-00379432)

ID
122044
Datum in
28-11-2022
Titel
MAA - Beoordeling Statenvoorstel Transitie MAA door Denktank-MAA, e-mail Denktank MAA van 28-11-2022 (PS DOC-00379432)
Afzender
Extern
Soort
Informerend extern
Gremium
voormalig: Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)
Wijze van afdoen
Bespreekstuk voor de commissievergadering van 2-12-2022 en Statenvergadering van 15/16/19-12-2022, te betrekken bij de behandeling van agendapunt G-22-054 Statenvoorstel inzake uitwerking transitie Maastricht Aachen Airport.
Relatie met
Referentie
Bijlage(n)