Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen stukken

G-22-048 Bekrachtiging geheimhouding Financieringsvoorstel Limburgs Energiefonds (LEF) ten behoeve van Mijnwater, brief GS van 22-11-2022 (GS DOC-00361336)

ID

122037

Datum in

24-11-2022

Titel

G-22-048 Bekrachtiging geheimhouding Financieringsvoorstel Limburgs Energiefonds (LEF) ten behoeve van Mijnwater, brief GS van 22-11-2022 (GS DOC-00361336)

Afzender

GS

Soort

Informerend GS

Gremium

Provinciale Staten (PS)

Wijze van afdoen

Bespreekstuk voor de Statenvergadering van 15-12-2022 met voortzetting op 16-12-2022 en 19-12-2022 , te betrekken bij de behandeling van agendapunt Bekrachtiging geheimhouding opgelegd aan Provinciale Staten.

Referentie
Bijlage(n)