Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen stukken

Mededeling portefeuillehouder inzake Statenvoorstel G-22-054 Uitwerking amendement 145 - Transitie Maastricht Aachen Airport, brief gedeputeerde Satijn van 9-12-2022 (GS DOC-00387173)

ID
122071
Datum in
9-12-2022
Titel
Mededeling portefeuillehouder inzake Statenvoorstel G-22-054 Uitwerking amendement 145 - Transitie Maastricht Aachen Airport, brief gedeputeerde Satijn van 9-12-2022 (GS DOC-00387173)
Afzender
GS
Soort
Informerend GS
Gremium
voormalig: Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)
Wijze van afdoen
Bespreekstuk voor de Statenvergadering van 16-12-2022, te betrekken bij de behandeling van agendapunt G-22-054 Statenvoorstel inzake Uitwerking transitie Maastricht Aachen Airport, brief GS van 18-11-2022 (GS DOC-00335925).
Referentie
Bijlage(n)