Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen stukken

Mededeling portefeuillehouder inzake Stand van zaken project Leisure Lane, brief gedeputeerde Van Gaans-Gijbels van 22-6-2022 (GS DOC-00280629)

ID

121644

Datum in

22-6-2022

Titel

Mededeling portefeuillehouder inzake Stand van zaken project Leisure Lane, brief gedeputeerde Van Gaans-Gijbels van 22-6-2022 (GS DOC-00280629)

Afzender

GS

Soort

Informerend GS

Gremium

Ruimte, Landbouw en Natuur (RLN)

Wijze van afdoen

Voor kennisgeving aannemen.

Referentie
Bijlage(n)