Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen stukken

Statement Natuur en Miliefederatie Limburg ten_aanzien van NPLG startnotitie, e-mail burger van 22-06-2022 (PS DOC-00292084)

ID

121645

Datum in

22-6-2022

Titel

Statement Natuur en Miliefederatie Limburg ten_aanzien van NPLG startnotitie, e-mail burger van 22-06-2022 (PS DOC-00292084)

Afzender

Extern

Soort

Informerend extern

Gremium

Ruimte, Landbouw en Natuur (RLN)

Wijze van afdoen

Bespreekstuk voor de Statenvergadering van 24-6-2022, te betrekken bij agendapunt Debat inzake aangekondigde stikstofplannen

Referentie
Bijlage(n)