Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Gewijzigde Motie 2951 IJpelaar Berghorst c.s. inzake de Maaslijn is een Rijksproject

ID

2951

Nr.

2951

Titel

Gewijzigde Motie 2951 IJpelaar Berghorst c.s. inzake de Maaslijn is een Rijksproject

Hoofdindieners
  • (CDA) IJpelaar, W.A.J.
Medeindiener(s)
  • (50PLUS) Fischer-Otten, A.M.J.N.
  • (Forum voor Democratie) Driessen, R.B.
  • (Fractie Palmen) Palmen, E.C.C.
  • (Fractie Westhoff) Westhoff, R.J.H.
  • (JA21) Reuser, J.A.A.M.
  • (LOKAAL-LIMBURG) Linden, van der H.M.V.
  • (Partij voor de Dieren) Loomans, P.J.M.
  • (PvdA) Berghorst, A.
  • (SP) Caldenberg van, M.
Dictum

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om:
• Bij de regering de eis neer te leggen dat de Maaslijn net als alle andere spoorprojecten in Nederland een Rijksproject wordt;
• En als college een vinger aan de pols te houden middels participatie in stuurgroep;
• Bij de regering de eis neer te leggen dat vanaf 01-10-2021 alle meerkosten van het project Maaslijn voor 100 procent ten laste van het Rijk moeten komen;
• Op de kortst mogelijke termijn te komen tot een projectoverdracht aan het Rijk waarin finale afspraken zijn gemaakt over de einddatum van het project;

Deadline
Status

Aangenomen

Stemuitslag

Met algemene stemmen aangenomen
Voor: CDA, Forum voor Democratie, PVV, VVD, SP, GroenLinks, PvdA, D66, LOKAAL-LIMBURG, Partij voor de Dieren, JA21, Fractie Palmen en Fractie Westhoff

Agendapunt
(PS) Provinciale Staten 2022 (14.1. Verzoek tot interpellatie Maaslijn )
maandag 19 december 18:30 tot 22:19
Statenzaal
Datum

19-12-2022

Gremium

Mobiliteit en Duurzaamheid

Verantwoordelijke

Gaans-Gijbels van, M.W.A. (Maarten)

Cluster

Programma's en Projecten (PP)

Medewerker

R. Fasen

Stand van zaken GS

17-3-2023 Zie MP van 16-3-2023 (GS DOC-00447553).

Afdoeningsvoorstel GS
Afdoeningsvoorstel voorzitter
Toelichting
Afgedaan
Niet afgedaan
Datum afgedaan
Bijlage(n)
Stemmen