Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen stukken

G-22-047 Statenvoorstel inzake Financieringsvoorstel Limburgs Energiefonds (LEF) ten behoeve van Mijnwater, brief GS van 22-11-2022 (GS DOC-00361325)

ID

122036

Datum in

24-11-2022

Titel

G-22-047 Statenvoorstel inzake Financieringsvoorstel Limburgs Energiefonds (LEF) ten behoeve van Mijnwater, brief GS van 22-11-2022 (GS DOC-00361325)

Afzender

GS

Soort

Statenvoorstel

Gremium

Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)

Wijze van afdoen

Bespreekstuk voor de commissievergadering van 9-12-2022 en Statenvergadering van 15/16/19-12-2022, agendapunt G-22-047 Statenvoorstel inzake Financieringsvoorstel Limburgs Energiefonds (LEF) ten behoeve van Mijnwater.

Referentie
Bijlage(n)