Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen stukken

Mededeling portefeuillehouder inzake uitvoering motie 3097 Wijnbouw en nieuwe teeltkansen, brief gedeputeerde Kuntzelaers van 9-7-2024 (GS DOC-00670327)

ID
123513
Datum in
9-7-2024
Titel
Mededeling portefeuillehouder inzake uitvoering motie 3097 Wijnbouw en nieuwe teeltkansen, brief gedeputeerde Kuntzelaers van 9-7-2024 (GS DOC-00670327)
Afzender
GS
Soort
Informerend GS
Gremium
Economie en Samenleving (ESA)
Wijze van afdoen
Voor kennisgeving aannemen.
Referentie
Bijlage(n)