Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen stukken

Mededeling portefeuillehouder inzake resultaten congestieonderzoek Noord-Brabant en Limburg door TenneT, brief gedeputeerde van Gaans-Gijbels van 9-9-2022 (GS DOC-00329849)

ID

121803

Datum in

9-9-2022

Titel

Mededeling portefeuillehouder inzake resultaten congestieonderzoek Noord-Brabant en Limburg door TenneT, brief gedeputeerde van Gaans-Gijbels van 9-9-2022 (GS DOC-00329849)

Afzender

GS

Soort

Informerend GS

Gremium

Mobiliteit en Duurzaamheid (MD)

Wijze van afdoen

Voor kennisgeving aannemen.

Referentie
Bijlage(n)