Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen stukken

Mededeling portefeuillehouder inzake stand van zaken Limburgs Programma Landelijk Gebied, brief GS van 14-09-2023 (GS DOC-00548516)

ID
122723
Datum in
14-9-2023
Titel
Mededeling portefeuillehouder inzake stand van zaken Limburgs Programma Landelijk Gebied, brief GS van 14-09-2023 (GS DOC-00548516)
Afzender
GS
Soort
Informerend GS
Gremium
Leefomgeving (LEO)
Wijze van afdoen
Bespreekstuk voor de commissievergadering van 15 september, te betrekken bij de behandeling van agendapunt Rondvraag Landelijk Gebied.
Referentie
Bijlage(n)