Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen stukken

Mededeling portefeuillehouder met de stand van zaken inzake het zomerhoogwater 2021, brief gedeputeerde Roefs van 21-6-2022 (GS DOC-00277927)

ID

121647

Datum in

23-6-2022

Titel

Mededeling portefeuillehouder met de stand van zaken inzake het zomerhoogwater 2021, brief gedeputeerde Roefs van 21-6-2022 (GS DOC-00277927)

Afzender

GS

Soort

Informerend GS

Gremium

Ruimte, Landbouw en Natuur (RLN)

Wijze van afdoen

Voor kennisgeving aannemen.

Relatie met
Referentie
Bijlage(n)