Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Gewijzigde Motie 2951 IJpelaar Berghorst c.s. inzake de Maaslijn is een Rijksproject

ID
2951
Nr.
2951
Titel
Gewijzigde Motie 2951 IJpelaar Berghorst c.s. inzake de Maaslijn is een Rijksproject
Hoofdindieners
  • (CDA) IJpelaar, W.A.J.
Medeindiener(s)
  • (50PLUS) Fischer, A.M.J.N.
  • (Forum voor Democratie) Driessen, R.B.
  • (Fractie Palmen) Palmen, E.C.C.
  • (Fractie Westhoff) Westhoff, R.J.H.
  • (JA21) Reuser, J.A.A.M.
  • (LOKAAL-LIMBURG) Linden, van der H.M.V.
  • (Partij voor de Dieren) Loomans, P.J.M.
  • (PvdA) Berghorst, A.
  • (SP) Caldenberg van, M.
Dictum
Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om: • Bij de regering de eis neer te leggen dat de Maaslijn net als alle andere spoorprojecten in Nederland een Rijksproject wordt; • En als college een vinger aan de pols te houden middels participatie in stuurgroep; • Bij de regering de eis neer te leggen dat vanaf 01-10-2021 alle meerkosten van het project Maaslijn voor 100 procent ten laste van het Rijk moeten komen; • Op de kortst mogelijke termijn te komen tot een projectoverdracht aan het Rijk waarin finale afspraken zijn gemaakt over de einddatum van het project;
Deadline
31-3-2024
Status
Aangenomen
Stemuitslag
Met algemene stemmen aangenomen Voor: CDA, Forum voor Democratie, PVV, VVD, SP, GroenLinks, PvdA, D66, LOKAAL-LIMBURG, Partij voor de Dieren, JA21, Fractie Palmen en Fractie Westhoff
Agendapunt
(PS) Provinciale Staten 2022 (14.1. Verzoek tot interpellatie Maaslijn )
maandag 19 december 18:30 tot 22:19
Statenzaal
Datum
19-12-2022
Gremium
Leefomgeving
Verantwoordelijke
Kuntzelaers, J.J.M. (Jasper)
Cluster
Programma's en Projecten (PP)
Medewerker
R. Fasen
Interne contactpersoon
Stand van zaken GS
17-3-2023 Zie MP van 16-3-2023 (GS DOC-00447553). 29-8-2023 Uiterste afhandeling voorzien bij opdragen werkzaamheden Maaslijn in Q3 2023. 10-1-2024 Gekoppeld aan motie 2987. 27-02-2024: zie voortgang motie 2987 (moties zijn aan elkaar gekoppeld). Tekst nog actueel. 2-4-2024 zie MP van 26-3-2024 (GS DOC-00628257).
Afdoeningsvoorstel GS
Afdoeningsvoorstel voorzitter
Toelichting
Afgedaan
Niet afgedaan
Datum afgedaan
Relatie met
Bijlage(n)
Gerelateerde items
Stemmen
voor 100%
voor
CDA (Statenleden) (8), D66 (Statenleden) (2), Forum voor Democratie (Statenleden) (2), Fractie Palmen (Statenlid) (1), Fractie Westhoff (Statenlid) (1), GroenLinks (Statenleden) (4), JA21 (2), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (1), Partij voor de Dieren (Statenleden) (2), PvdA (Statenleden) (3), PVV (Statenleden) (7), SP (Statenleden) (3), VVD (Statenleden) (5)