Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen stukken

Mededeling portefeuillehouder inzake stand van zaken actieve openbaarmaking en afhandeling motie 2996, brief van CdK-Roemer van 11-6-2024 (GS DOC-00661599)

ID
123416
Datum in
11-6-2024
Titel
Mededeling portefeuillehouder inzake stand van zaken actieve openbaarmaking en afhandeling motie 2996, brief van CdK-Roemer van 11-6-2024 (GS DOC-00661599)
Afzender
GS
Soort
Informerend GS
Gremium
Economie en Samenleving (ESA)
Wijze van afdoen
Voor kennisgeving aannemen.
Referentie
Bijlage(n)