Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen stukken

Mededeling portefeuillehouder Basisrapportage Limburgs Energie Fonds i.h.k.v. RGP, brief gedeputeerde Van Gaans van 12-10-2021 (DOC-00182273)

ID
120783
Datum in
12-10-2021
Titel
Mededeling portefeuillehouder Basisrapportage Limburgs Energie Fonds i.h.k.v. RGP, brief gedeputeerde Van Gaans van 12-10-2021 (DOC-00182273)
Afzender
GS
Soort
Informerend GS
Gremium
Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)
Wijze van afdoen
Bespreekstuk voor de commissievergadering van 19-11-2021, te betrekken bij de behandeling van agendapunt Herziene basisrapportage LEF.
Referentie
Bijlage(n)