Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

(MD-overig) Mobiliteit en Duurzaamheid overig

Informatiesessie 3e IPML

vrijdag 19 november 2021

15:00 - 16:30

Locatie
Webex meeting
Toelichting

Informatiesessie 3e IPML ALLEEN VOOR GENODIGDEN
Net zoals de vorige keer organiseren wij een informatiesessie, onder andere voor de derde
voortgangsrapportage IPML, ter voorbereiding op de commissie MD d.d. 15 oktober 2021. De volgende
onderwerpen staan hier in ieder geval geagendeerd:
o overzicht van de beantwoorde vragen;
o de majeure mutaties;
o mogelijkheid tot het stellen van vragen.
Tijdens deze informatiesessie wordt eveneens een toelichting gegeven op:
o interpretatie van amendement 56; 2e Gewijzigd Berghorst c.s. inzake de Risicoreservering
o het uitvoeringskader “Zo werken wij!”
o de leidraad kostenbegrotingssystematiek (GS 2021-6468).

Aanmelden via s.hagen@prvlimburg.nl

Agenda documenten