Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

(LEO-overig) Leefomgeving overig

Werkgroep kwaliteitsverbetering Limburgs OV

vrijdag 12 januari 2024

11:00 - 12:30

Agendapunten

 1. 1
  OPENING
 2. 1.1
  Vaststelling deelnemers werkgroep
 3. 1.2

  Het voorstel is een voorzitter te benoemen uit het midden van de werkgroep.

 4. 1.3

  Het voorstel is om van de werkgroep een actie- en besluitenlijst bij te houden en niet structureel (woordelijke) notulen. Incidenteel zouden opnamen gemaakt kunnen wordt van bijvoorbeeld een technische of inhoudelijke presentatie of als de inhoud van de vergadering hierom vraagt. 


  Is dit voor de werkgroep akkoord?

 5. 1.4

  Wat wordt de vergaderintensiteit? Het voorstel is om 2 of 3 bijeenkomsten te plannen voor het vaststellen van de opdracht. Hierna zou de intensiteit kunnen afhangen van actualiteit en/of fase waarin de werkgroep zich bevind.

 6. 1.5
  Actuele stand van zaken OV concessie
 7. 2
  INHOUDELIJKE BESPREKING
 8. 2.1

  In de commissie is besproken om in de werkgroep te starten met het aanscherpen van de doelstelling en de opdracht voor de werkgroep. In de bijlagen is het voorstel terug te vinden welke in de commissie is besproken.


  Als aanvullende input / ter suggestie zijn de volgende punten gehaald uit de notulen van de commissie: 
  Doelstelling
  - Lange termijn kwaliteitsverbetering
  - Ter verbetering van de leefbaarheid in Limburg (steden en platteland)
  - komen met voorstellen voor lange termijn
  - Op verzoek van gedeputeerde korte termijn klankbord functie en toewerken naar een nieuwe concessie


  Structuur / aanpak
  - Werkgroep werkt de doelstelling verder uit en laat dit in de commissie formeel vaststellen
  - Vergaderintensiteit vaststellen en terugkoppelen aan de commissie
  - Verankering van de werkgroep door in commissie terugkoppeling te geven (algemeen)
  - Werkbezoeken afleggen / het veld ingaan (Luxemburg, België en andere provincies waaronder Zeeland zijn genoemd)
  - Arriva meenemen in het proces van de werkgroep
  - Maatschappelijke partners betrekken / om input vragen; ROL, Rover, FNV en CNV  Inhoud
  - Landelijk is er een toekomstbeeld OV 2040 met een doorkijk hoe dat in Limburg eruit zou moeten zien.
  - Midterm review van de concessie wordt gestart in Q1 2024 en zal ongeveer een jaar later klaar zijn. Uitkomsten gaande het traject van de review kunnen door de werkgroep meegenomen worden.
  - Er liggen onderzoeksrapporten van (oa) Ecorys en van het kennisinstituut mobiliteit ‘waar is de reiziger gebleven?’

 9. 3

  Bepalen volgende bijeenkomst.