Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

(P-vergadering) Presidiumvergadering

Commissievergadering regulier (deels besloten)

vrijdag 8 september 2023

09:00 - 10:30
Locatie

Maaszaal (D2.01)

Voorzitter
Roemer, E.G.M. (Emile)
Toelichting

Presidiumvergadering openbaar en besloten gedeelte, Veldekezaal Gouvernement.

De stukken van het openbaar gedeelte zijn vertrouwelijk tot de geheimhouding is opgeheven.
De stukken van het besloten gedeelte zijn en blijven vertrouwelijk, tenzij in de vergadering anders besloten.

Agendapunten

 1. 1
  OPENBAAR GEDEELTE
 2. 1.1

  Dit is de conceptagenda voor het openbare gedeelte van de Presidiumvergadering van 8-9.

  Mededelingen:
  -…

  Behandelvoorstel
  Het Presidium wordt gevraagd:

  1. een standpunt in te nemen ten aanzien van / kennis te nemen van de mededelingen;
  2. de Presidiumagenda voor het openbaar gedeelte vast te stellen.
 3. 1.2

  (indien van toepassing)

 4. 1.3

  De lijsten ingekomen stukken en uitnodigingen van het Presidium en Provinciale Staten worden vastgesteld door het Presidium. De overzichtslijsten omvatten de ingekomen stukken en uitnodigingen per vergadercyclus van het Presidium (periode tussen het verzenden van de uitnodiging voor de reguliere vergaderingen).

  Behandelvoorstel
  Het Presidium wordt gevraagd:

  1. de lijst ingekomen stukken Presidium vast te stellen;
  2. de lijst ingekomen stukken Provinciale Staten vast te stellen;
  3. de lijst uitnodigingen Presidium vast te stellen;
  4. de lijst uitnodigingen Provinciale Staten vast te stellen.
 5. 1.4

  Bijgevoegd is de conceptagenda voor de Statenvergadering op 29-9-2023 en de voorraadagenda van Provinciale Staten.

  Bijzonderheden:

  • 23-8 heeft de eerste agendacommissie (nieuwe stijl) plaatsgevonden. Bijgaand is de besluitenlijst toegevoegd. De besluiten worden na elke agendacommissie via de nieuwsmail aan alle Statenleden gecommuniceerd.

  Behandelvoorstel
  Het Presidium wordt gevraagd:

  1. de conceptagenda voor de Statenvergadering van 29-9-2023 vast te stellen;
  2. de voorraadagenda PS vast te stellen;
  3. overzicht hamer- en/of behandelstuk;
  4. de spreektijden te inventariseren;
  5. de amendementen en moties te inventariseren.
 6. 1.5

  Hier kunnen bijzonderheden uit de voorgaande vergadercycli aan de orde worden gesteld.

  Behandelvoorstel
  Het Presidium wordt gevraagd:
  eventuele evaluatiepunten te bespreken.

 7. 1.6

  Bijgaand ontvangt u het overzicht van aangehouden moties.

  Behandelvoorstel
  Het Presidium wordt gevraagd:
  het overzicht van aangehouden moties vast te stellen.

  Onderstaand de moties waarvan de deadline verlopen is:

  · D66 Motie 2543 Jenneskens cs inzake Fair practice code Limburg
  · D66 Motie 2609 Gewijzigd Jenneskens cs inzake Tegengaan van ondermijning van Limburgse bedrijvigheid
  · D66 Motie 2884 Jenneskens inzake Kennis en koplopers kringlooplandbouw
  · D66 Motie 2758 Vaessen inzake Tripoolsamenwerking
  · D66 Gewijzigd Motie vreemd 2912 Baneke Vaessen inzake Voor de bühne
  · D66 Motie 2769 Van Wageningen cs inzake Besteed grond- weg- en waterbouw werken structureel circulair aan
  · GroenLinks Motie 2794 Gewijzigd Jetten cs inzake Geen goede bedoelingen maar resultaten dat telt
  · GroenLinks Motie 2811 gewijzigd Jetten cs inzake niet bij voorbaat capituleren! En twijfelen aan de haalbaarheid van de eigen doelstellingen
  · GroenLinks Motie 2875 Jetten inzake Verhogen opcenten MRB
  · GroenLinks Gewijzigde Motie 2876 Jetten inzake Transitiefonds landbouw
  · LOKAAL-LIMBURG Motie 2889 Franssen inzake gebruik van het Limburgs
  · LOKAAL-LIMBURG Motie 2683 Van der Linden inzake De zonneladder een handje helpen
  · LOKAAL-LIMBURG Motie 2761 Van der Linden inzake Gezondheidsborging door afstand windturbines tot woonvoorzieningen
  · LOKAAL-LIMBURG Motie 2918 Van der Linden inzake cultuurgelden goed belegd
  · Partij voor de Dieren Motie 2812 gewijzigd Loomans cs inzake Coördineer evacuatieplan dieren bij rampen in Limburg
  · Partij voor de Dieren Motie 2771 Plusquin cs inzake Instellen Vertrouwenspersoon en Klokkenluidersregeling
  · Partij voor de Dieren Motie 2803 Plusquin inzake Voorleggen publiekrechtelijke Regeling melden vermoeden van een misstand
  · Partij voor de Dieren Motie 2806 Plusquin cs inzake Opdracht acquisitiebeleid
  · Partij voor de Dieren Motie 2844 Natuurbeheer en toezicht op wettelijk niveau brengen
  · Partij voor de Dieren 2e Gewijzigde Motie 2871 Plusquin inzake Keren van slechte staat Limburgse graften
  · Partij voor de Dieren 4e Gewijzigde Motie 2873 Plusquin inzake Beleid ontwikkelen voor schaalsprong biologische landbouw in 2030
  · Partij voor de Dieren Motie 2888 Plusquin inzake 2nd opinion businesscase MAA
  · Partij voor de Dieren Motie 2906 Plusquin inzake Aanvullend Programmaplan over waterveiligheidsnorm aansprakelijkheid en adviezen
  · PvdA Motie 2920 Berghorst Wolters Gregório c.s. inzake Limburg bereikbaar met betaalbaar OV
  · PvdA Motie 2568 Schuuring cs inzake Agrohub Zuid Limburg
  · PvdA Motie 2702 Schuuring cs inzake Groenwassen voorkomen
  · PvdA Motie 2766 Schuuring cs inzake Nieuw waterbeleid
  · PVV Motie 2891 Claassens inzake afkeuring van handelen inzake afdoening motie en toezegging immunisatiereserve
  · PVV Motie 2696 Megens inzake Zonneladder verplicht
  · PVV Motie 2716 Megens inzake Het instrumentarium Afdwingen van zon-PV op daken
  · PVV Motie 2717 Megens inzake Zonneladder bindend in POVI
  · PVV Motie 2754 Megens inzake Informatievoorziening bij knelpunten RES
  · PVV Motie 2859 Megens inzake Perspectief voor onze ondernemers
  · SP Motie 2837 Stop de financiering van politieke partijen door het bedrijfsleven
  · SP Motie 2542 Gewijzigd Van der Valk cs inzake Musea Limburg laagdrempelig toegankelijk voor scholieren en leraren
  · SP Motie 2759 Gewijzigd Caldenberg cs inzake Inlossen Ereschuld DSM
  · SP Motie 2772 Van der Valk inzake Uitrol concept Gezonde Basisschool van de Toekomst
  · SP Motie 2684 Wolters Gregório inzake Duurzamer Thuis
  · VVD Motie 2576 Bastiaans inzake Circulariteit valt en staat met geformuleerde ambities en doelen

 8. 1.7
  Rondvraag en schorsing