Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

(FEB) Financiën, Economische Zaken en Bestuur

commissievergadering

vrijdag 3 februari 2023

09:00 - 15:55
Locatie

Statenzaal

Voorzitter
Bosch, M.Th. (Mart)
Toelichting

Deze vergadering kan terug gekeken/geluisterd worden via:
https://youtu.be/g9eAUbiVHl4


Vervolg vergadering Statencommissie Financiën, Economische Zaken en Bestuur 13-1 en 20-1-2023

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 15

  Toezeggingen

  Titel
  Statenvoorstel inzake Financieringsvoorstel LEF t.b.v. Mijnwater
 2. 15.1

  Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk donderdag 2-2-2023, 12:00 uur doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.
  Alle ontvangen verzoeken tot wijziging worden in rood doorgevoerd in een gewijzigd conceptverslag waarop u, indien van toepassing, via een nazending wordt geattendeerd.


  De notulen van het besloten gedeelte van de SC FEB 13-1-2023 liggen tot 3-2-2023 ter inzage bij het Secretariaat van de Griffie.
  Op de concept notulen van de SC FEB 20-1-2023 wordt u maandag 30-1-2023 geattendeerd.


  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de (gewijzigde) notulen vast te stellen.

 3. 16

  Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering via het contactformulier (link: https://formulieren.limburg.nl/provincielimburg/ContactformulierPS\_v2) t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.
  Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt.
  Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

 4. 17
  BESTUUR
 5. 17.1

 6. 17.2

  In veel opzichten zijn de afgelopen twee jaar zeer intensief geweest voor zowel bestuur als ambtelijke organisatie van de provincie Limburg. Bij zowel GS als PS van Limburg bestaat de behoefte en wens om een streep te zetten onder het verleden en zich te richten op de toekomst. Tegelijk is er het besef dat integriteit om blijvende aandacht vraagt en de uitkomsten van de uitgevoerde onderzoeken nog vragen om uitwerking en implementatie.
  Beoogd resultaat van dit rapport van de Zuidelijke Rekenkamer (ZRK) is dat de aanbevelingen ervan worden uitgevoerd en de provincie Limburg blijvende aandacht schenkt aan integriteit.


  Behandeling vindt plaats in 2 termijnen met een geplande behandelduur van 90 minuten.

  Toezeggingen

  Titel
  Statenvoorstel FEB n.a.v. ZRK-rapport inzake meta-evaluatie integriteit provincie Limburg
 7. 17.3

  Vanuit lid van de EGTS EMR zal een korte terugblik gegeven worden van de vergadering van 30-11-2022.
  In de bijlage is een terugkoppeling vanuit het Kabinet opgenomen.


  Behandeling vindt plaats in 1 termijn met een geplande behandelduur van 20 minuten.

 8. 17.4

  Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

 9. 18
  ECONOMIE
 10. 18.1

  Voorliggend Statenvoorstel is opgesteld n.a.v. de behandeling van het onderwerp Brightlands Campus Greenport Venlo op 18-11-2022. Het Statenvoorstel heeft als inzet om de vastgoedcasus structureel aan te pakken en zo de basis te vormen voor de volgende stap in de ontwikkeling van Brightlands Campus Greenport Venlo.


  Behandeling vindt plaats in 2 termijnen met een geplande behandelduur van 2 uur.

  Toezeggingen

  Titel
  Statenvoorstel Campus Vastgoed Greenport Venlo inzet en visie tot 2030
  Statenvoorstel Campus Vastgoed Greenport Venlo inzet en visie tot 2030
 11. 18.2

  Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

 12. 19
  FINANCIËN
 13. 19.1

  Tijdens de extra vergadering op 13 januari jl. is aangegeven door de commissie dat men meer duidelijkheid wenst te krijgen over de Governance van het LEF. Er wordt een presentatie gegeven met een toelichting op de Governance waarop de commissie vragen kan stellen.


  Behandeling vindt plaats in 1 termijn met een geplande behandelduur van 60 minuten.

  Toezeggingen

  Titel
  Governance LEF - Toelichting op inrichting en relatie tot de positie van GS en PS
 14. 19.2

  Ter bespreking ligt de voortgangsrapportage LEF voor met peildatum 30-6-2022.
  Bespreking vindt plaats in 1 termijn met een geplande behandelduur van 60 minuten.
  U wordt verzocht de analyse van de Statenonderzoeker bij uw voorbereiding te betrekken.

  Toezeggingen

  Titel
  Informerend stuk inzake VGR LEF Q2-2022
  Informerende stuk inzake VGR LEF Q2-2022
 15. 19.3

  Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

 16. 20
  Sluiting