Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

3e Gewijzigde Motie 2995 Jetten c.s. inzake Stimuleringsregeling verduurzaming MKB

ID
2995
Nr.
2995
Titel
3e Gewijzigde Motie 2995 Jetten c.s. inzake Stimuleringsregeling verduurzaming MKB
Hoofdindieners
  • (GroenLinks) Jetten, T.G.M.
Medeindiener(s)
  • (D66) Jenneskens, M.T.P.
  • (Horizon) Loomans, P.J.M.
Dictum
Verzoeken het College van GS om: - Een stimuleringsregeling voor verduurzaming van het MKB tot stand te (doen) brengen met een maximale lening van 50.000 euro, een looptijd van maximaal 7 tot 10 jaar, beperkte afsluitkosten en een rente die maximaal gelijk is aan Euribor - Na totstandkoming ruime bekendheid te geven aan het fonds - Staten te rapporteren over de resultaten van het fonds via de reguliere P&C cyclus
Deadline
1-4-2024
Status
Aangenomen
Stemuitslag
Aangenomen.
Agendapunt
(PS) Provinciale Staten 2023 (8.2. G-23-011 GEWIJZIGD Statenvoorstel inzake Programmabegroting 2024, brief GS van 24 oktober 2023 (GS DOC-00565308))
vrijdag 10 november 9:30 tot 19:46
Statenzaal
Datum
10-11-2023
Gremium
Economie en Samenleving
Verantwoordelijke
Satijn, S.H.M. (Stephan)
Cluster
Economie en Innovatie
Medewerker
M. Croux
Interne contactpersoon
Stand van zaken GS
28-2-2024 Is op 10-11-2023 in de begrotingsbehandeling van PS behandeld, met oordeel Staten. In juni 2023 heeft Minister Adriaansens van EZK een motie ( 32637-574 Romke de Jong en Aartsen) aangenomen om de duurzaamheidslening landelijk beschikbaar te maken. In de voorjaarsnota heeft het Rijk binnen het klimaatfonds € 150 mln. gereserveerd om het mkb te ondersteunen in financieringsbehoeften vanwege de aangescherpte energiebesparingsplicht. De minister onderzoekt nu hoe deze € 150 mln. ook ingezet kan worden om duurzaamheidsleningen tegen een lage rente voor kleine ondernemers beschikbaar te maken. Definitieve besluitvorming over deze middelen heeft door de val van het Kabinet nog niet plaatsgevonden. Wij volgen de ontwikkelingen. 2-4-2024 Zie MP Mededeling portefeuillehouder inzake proces motie 2995 brief gedeputeerde van Caldenberg van 2-4-2024 (GS DOC-00631033),
Afdoeningsvoorstel GS
Afdoeningsvoorstel voorzitter
Toelichting
Afgedaan
Niet afgedaan
Datum afgedaan
Relatie met
Bijlage(n)
Stemmen
voor 77%
tegen 23%
voor
BBB (Statenleden) (10), CDA (Statenleden) (3), D66 (Statenleden) (3), GroenLinks (Statenleden) (4), Horizon (1), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), Partij voor de Dieren (Statenleden) (1), PvdA (Statenleden) (2), SP (Statenleden) (3), VVD (Statenleden) (5)
tegen
50PLUS (Statenlid) (1), Forum voor Democratie (Statenleden) (1), JA21 (2), PVV (Statenleden) (6)