Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Gewijzigde Motie 3004 Kuiper c.s. inzake Toerisme in harmonie

ID
3004
Nr.
3004
Titel
Gewijzigde Motie 3004 Kuiper c.s. inzake Toerisme in harmonie
Hoofdindieners
  • (SP) Kuiper, L.Y.M.
Medeindiener(s)
  • (50PLUS) Fischer, A.M.J.N.
  • (BBB) Pol van der, H.A.
  • (GroenLinks) Jetten, T.G.M.
  • (PvdA) Berghorst, A.
  • (Partij voor de Dieren) Plusquin, P.S.M.L.
Dictum
Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om: - gelet op de actuele ontwikkelingen rond vakantieparken, te onderzoeken hoe ongewenste ontwikkelingen kunnen worden tegengegaan; - dit te betrekken in de eerstvolgende actualisatie van de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening; - dit te doen in samenspraak met Provinciale Staten (via de werkgroep Omgevingsvisie) en onze gemeenten.
Deadline
1-1-2025
Status
Aangenomen
Stemuitslag
Aangenomen
Agendapunt
(PS) Provinciale Staten 2023 (8.2. G-23-011 GEWIJZIGD Statenvoorstel inzake Programmabegroting 2024, brief GS van 24 oktober 2023 (GS DOC-00565308))
vrijdag 10 november 9:30 tot 19:46
Statenzaal
Datum
10-11-2023
Gremium
Economie en Samenleving
Verantwoordelijke
Theuns, M.L.M. (Michael)
Cluster
Ruimte
Medewerker
H. Brunenberg
Interne contactpersoon
Stand van zaken GS
27-2-2024 De inhoudelijke voorbereidingen voor de eerstvolgende actualisatie van de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening zijn nog niet gestart.
Afdoeningsvoorstel GS
Afdoeningsvoorstel voorzitter
Toelichting
Afgedaan
Niet afgedaan
Datum afgedaan
Relatie met
Bijlage(n)
Stemmen
voor 64%
tegen 36%
voor
50PLUS (Statenlid) (1), BBB (Statenleden) (10), CDA (Statenleden) (3), D66 (Statenleden) (3), GroenLinks (Statenleden) (4), Horizon (1), Partij voor de Dieren (Statenleden) (1), PvdA (Statenleden) (2), SP (Statenleden) (3)
tegen
Forum voor Democratie (Statenleden) (1), JA21 (2), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), PVV (Statenleden) (6), VVD (Statenleden) (5)