Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Gewijzigde Motie 3043 Jenneskens c.s. inzake asse mich versteis - debat in het plat.

ID
3043
Nr.
3043
Titel
Gewijzigde Motie 3043 Jenneskens c.s. inzake asse mich versteis - debat in het plat.
Hoofdindieners
  • (D66) Jenneskens, M.T.P.
Medeindiener(s)
  • (50PLUS) Fischer, A.M.J.N.
  • (Forum voor Democratie) Driessen, R.B.
  • (LOKAAL-LIMBURG) Franssen, R.J.H.
Dictum
Besluiten: - De griffie een concreet voorstel ter besluitvorming voor het Presidium te laten uitwerken, om binnen de kaders van de wet: A. Minimaal voor één agendapunt in een Statenvergadering per jaar, te beginnen met het plan Limburgse taal dat voortvloeit uit dit kader; B. Mogelijk te maken voor de woordvoerders die dat willen en kunnen, hun bijdrage in een variant van het Limburgs uit te spreken; C. Mits hun tekst vooraf tevens wordt aangeleverd in het Nederlands, zodat dit kan worden toegevoegd aan de vergaderstukken zodat dit toch voor iedereen beschikbaar en te volgen is;
Deadline
Status
Aangenomen
Stemuitslag
Aangenomen
Agendapunt
(PS) Provinciale Staten 2024 (8.1. GEWIJZIGD Statenvoorstel G-24-010 Beleidskader Cultuur en Erfgoed voor iedereen 2024 – 2027, brief GS van 26-3-2024 (GS DOC-00633138))
vrijdag 5 april 9:30 tot 18:15
Statenzaal
Datum
5-4-2024
Gremium
Economie en Samenleving
Verantwoordelijke
Provinciale Staten
Cluster
Griffie
Medewerker
Interne contactpersoon
Stand van zaken GS
Afdoeningsvoorstel GS
Afdoeningsvoorstel voorzitter
Toelichting
Afgedaan
Niet afgedaan
Datum afgedaan
Relatie met
Bijlage(n)
Stemmen
voor 93%
tegen 7%
voor
50PLUS (Statenlid) (1), BBB (Statenleden) (10), CDA (Statenleden) (5), D66 (Statenleden) (3), Forum voor Democratie (Statenleden) (1), GroenLinks (Statenleden) (4), Horizon (1), JA21 (2), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), Partij voor de Dieren (Statenleden) (1), PvdA (Statenleden) (3), PVV (Statenleden) (5), VVD (Statenleden) (5)
tegen
SP (Statenleden) (3)