Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Toezeggingen

Verdiepende verkenning oa uitstroom

ID

9028

Nr

9028

Titel

Verdiepende verkenning oa uitstroom

Toezegging

Gedeputeerde Satijn zegt toe in overleg met de Limburgse MBO- HBO en WO-instellingen, de Brightlandscampussen en een vertegenwoordiging van hun studenten en alle andere relevante organisaties een verdiepende verkenning uit te voeren naar:
A. De redenen voor uitstroom buiten de provincie en Euregio;
B. Het noodzakelijke regionale voorzieningenpatroon voor de Limburgse arbeidsmarkt voor de toekomst, in het licht van de grote opgaven van deze tijd en met inachtneming van de demografische ontwikkeling van de studentenpopulatie.

Deadline

28-11-2022

Agendapunt
(PS) Provinciale Staten 2021 (8.2. G-21-032 Statenvoorstel Programmabegroting 2022 brief GS van 14-9-2021 (GS DOC-00181065))
vrijdag 5 november 9:30 tot 0:00
Feestzaal
Datum

12-11-2021

Gremium

Cultuur en Samenleving

Verantwoordelijke

Satijn, S.H.M. (Stephan)

Cluster

Economie en Innovatie

Medewerker

D. Steins

Stand van zaken GS

23-2-2022 Zie MP van 22-02-2022 (GS DOC-00231829).
24-10-2022 De toezegging wordt afgedaan als het event KrapteKansen op 28 november 2022 (= einde verkenning) heeft plaatsgevonden.
17-3-2023 zie MP van 14-3-2023 (GS DOC-00386594).

Afdoeningsvoorstel GS

Afdoen

Afdoeningsvoorstel voorzitter

Afdoen

Toelichting
Datum afgedaan

20-1-2023

Afgedaan
Afgedaan