Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

2e Gewijzigde Motie 3000 Smeets c.s. inzake structurele aanpak armoedebestrijding

ID
3000
Nr.
3000
Titel
2e Gewijzigde Motie 3000 Smeets c.s. inzake structurele aanpak armoedebestrijding
Hoofdindieners
  • (SP) Smeets, C.A.H.
Medeindiener(s)
  • (50PLUS) Fischer, A.M.J.N.
  • (Horizon) Loomans, P.J.M.
  • (LOKAAL-LIMBURG) Franssen, R.J.H.
  • (PVV) Bijnen van, R.
  • (Partij voor de Dieren) Plusquin, P.S.M.L.
Dictum
Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om: - Een provinciaal plan gericht op structurele armoedebestrijding als onderdeel van de sociale agenda in Limburg op te stellen en de maatschappelijke organisaties bij het opstellen van het provinciaal plan te betrekken;
Deadline
Status
Aangenomen
Stemuitslag
Aangenomen.
Agendapunt
(PS) Provinciale Staten 2023 (8.2. G-23-011 GEWIJZIGD Statenvoorstel inzake Programmabegroting 2024, brief GS van 24 oktober 2023 (GS DOC-00565308))
vrijdag 10 november 9:30 tot 19:46
Statenzaal
Datum
10-11-2023
Gremium
Economie en Samenleving
Verantwoordelijke
Caldenberg van, M. (Marc)
Cluster
Cultuur
Medewerker
Interne contactpersoon
Stand van zaken GS
28-2-2024 Is opgenomen in het nieuwe beleidskader ‘Samen leven en Bestaanszekerheid’
Afdoeningsvoorstel GS
Afdoen
Afdoeningsvoorstel voorzitter
Afdoen
Toelichting
Motie is afgedaan als kader is vastgesteld.
Afgedaan
Afgedaan
Datum afgedaan
8-3-2024
Bijlage(n)
Stemmen
voor 95%
tegen 5%
voor
BBB (Statenleden) (10), CDA (Statenleden) (3), D66 (Statenleden) (3), GroenLinks (Statenleden) (4), Horizon (1), JA21 (2), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), Partij voor de Dieren (Statenleden) (1), PvdA (Statenleden) (2), PVV (Statenleden) (6), SP (Statenleden) (3), VVD (Statenleden) (5)
tegen
50PLUS (Statenlid) (1), Forum voor Democratie (Statenleden) (1)