Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Gewijzigde Motie 3029 Jenneskens c.s. inzake Een goed begin is het halve werk

ID
3029
Nr.
3029
Titel
Gewijzigde Motie 3029 Jenneskens c.s. inzake Een goed begin is het halve werk
Hoofdindieners
  • (D66) Jenneskens, M.T.P.
Medeindiener(s)
  • (50PLUS) Fischer, A.M.J.N.
  • (LOKAAL-LIMBURG) Peters, A.C.P.
  • (Partij voor de Dieren) Plusquin, P.S.M.L.
Dictum
Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om: ● Te inventariseren welke behoefte er is bij alle scholen in het (speciaal) primair en voortgezet onderwijs in Limburg om fruit, ontbijt of lunch aan te bieden en wat zij hiervoor nodig hebben; ● Te onderzoeken welke financiering hiervoor beschikbaar is vanuit het Rijk en Europa, welke bijdrage het bedrijfsleven kan leveren en wat er in samenhang met andere (provinciale) beleidsvelden mogelijk gemaakt kan worden; ● In overleg te treden met in ieder geval het Jeugdeducatiefonds en de Gezonde Basisschool van de Toekomst, over hoe zij kunnen ondersteunen om dit op meer scholen goed en verstandig te organiseren en hierbij te streven naar lokale inbedding en verbinding met de Limburgse land- en tuinbouw; ● Op grond hiervan een voorstel uit te werken om voor zoveel mogelijk scholen, te beginnen met die met het hoogste percentage leerlingen met een risico op onderwijsachterstanden: A. Voor de komende vier jaar elke dag fruit voor leerlingen mogelijk te maken; B. In de komende vier jaar ontbijt of lunch te organiseren, gefinancierd door Rijksprogramma’s of slimme samenwerkingen met bijvoorbeeld het bedrijfsleven en fondsen; ● En dit aan te bieden aan Provinciale Staten vóór de voorjaarsnota 2024.
Deadline
Status
Aangenomen
Stemuitslag
Aangenomen
Agendapunt
(PS) Provinciale Staten 2023 (8.2. G-23-011 GEWIJZIGD Statenvoorstel inzake Programmabegroting 2024, brief GS van 24 oktober 2023 (GS DOC-00565308))
vrijdag 10 november 9:30 tot 19:46
Statenzaal
Datum
10-11-2023
Gremium
Economie en Samenleving
Verantwoordelijke
Caldenberg van, M. (Marc)
Cluster
Programma's en Projecten (PP)
Medewerker
Interne contactpersoon
Stand van zaken GS
20-03-2024 Is opgenomen in het nieuwe beleidskader Samen leven en bestaanszekerheid.
Afdoeningsvoorstel GS
Afdoen
Afdoeningsvoorstel voorzitter
Toelichting
Afgedaan
Niet afgedaan
Datum afgedaan
Relatie met
Bijlage(n)
Stemmen
voor 80%
tegen 20%
voor
50PLUS (Statenlid) (1), BBB (Statenleden) (10), CDA (Statenleden) (3), D66 (Statenleden) (3), GroenLinks (Statenleden) (4), Horizon (1), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), Partij voor de Dieren (Statenleden) (1), PvdA (Statenleden) (2), SP (Statenleden) (3), VVD (Statenleden) (5)
tegen
Forum voor Democratie (Statenleden) (1), JA21 (2), PVV (Statenleden) (6)