Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Gewijzigde motie vreemd 3038 Schuuring c.s. inzake Monitoring Implementatie Omgevingswet

ID
3038
Nr.
3038
Titel
Gewijzigde motie vreemd 3038 Schuuring c.s. inzake Monitoring Implementatie Omgevingswet
Hoofdindieners
 • (PvdA) Schuuring, E.A.
Medeindiener(s)
 • (50PLUS) Fischer, A.M.J.N.
 • (BBB) Pol van der, H.A.
 • (CDA) Waajen-Crins, A.P.H.
 • (D66) Wesseling, A.
 • (GroenLinks) Mertens, K.G.M.
 • (Horizon) Loomans, P.J.M.
 • (JA21) Blijlevens, R.P.
 • (LOKAAL-LIMBURG) Peters, A.C.P.
 • (SP) Wolters Gregório, J.
 • (VVD) Nijskens, H.L.M.
 • (Partij voor de Dieren) Plusquin, P.S.M.L.
Dictum
Roepen het college van Gedeputeerde Staten op: - Te monitoren hoe het gaat met de implementatie van de omgevingswet, wat de effecten hiervan zijn, welke problemen er hierbij ontstaan en wat hiervan de gevolgen zijn. - Hier in ieder geval de impact van de decentralisatie (en eventuele verschillen in beleid en uitvoering), de procedureduur, de werking van het DSO en het nieuwe Omgevingsloket, het nieuwe participatiebeleid en het gebruik van de participatiehandleiding, en de nieuwe verhoudingen tussen PS & GS in mee te nemen. - Te evalueren of het op provinciaal niveau lukt om de doelen (zoals het vereenvoudigen van het omgevingsrecht, de zorgvuldige en verantwoorde implementatie, het inzichtelijker maken van de regels, het integraal denken en handelen, het meewegen van aspecten als gezondheid, veiligheid en duurzaamheid, het sneller aanvragen van vergunningen en het vergroten van de participatie van de omgeving) vorm te geven. - Waar relevant gebruik te maken van vergelijkbare initiatieven bij het Rijk, het IPO of de VNG. - PS hierover ieder half jaar te informeren.
Deadline
Status
Aangenomen
Stemuitslag
Aangenomen
Agendapunt
(PS) Provinciale Staten 2023 (10. Moties vreemd aan de orde van de dag)
vrijdag 15 december 9:30 tot 13:15
Statenzaal
Datum
15-12-2023
Gremium
Leefomgeving
Verantwoordelijke
Theuns, M.L.M. (Michael)
Cluster
Ruimte
Medewerker
H. de Jongh
Interne contactpersoon
Stand van zaken GS
23-5-2024 De eerste rapportage van de evaluatie van de Omgevingswet gaat PS ontvangen in 2024. Vanwege de omvang van de verandering van de implementatie van de Omgevingswet zullen de staten daarnaast actief geïnformeerd worden indien daar tussentijds aanleiding voor is. Op dit moment is dat niet het geval.
Afdoeningsvoorstel GS
Afdoeningsvoorstel voorzitter
Toelichting
Afgedaan
Niet afgedaan
Datum afgedaan
Relatie met
Bijlage(n)
Stemmen
voor 85%
tegen 15%
voor
50PLUS (Statenlid) (1), BBB (Statenleden) (10), CDA (Statenleden) (4), D66 (Statenleden) (2), GroenLinks (Statenleden) (3), Horizon (1), JA21 (1), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), PvdA (Statenleden) (3), SP (Statenleden) (2), VVD (Statenleden) (5)
tegen
Forum voor Democratie (Statenleden) (1), PVV (Statenleden) (5)