Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Motie 2971 Schyns inzake Elke Limburger telt maar elke euro ook

ID
2971
Nr.
2971
Titel
Motie 2971 Schyns inzake Elke Limburger telt maar elke euro ook
Hoofdindieners
  • (JA21) Schyns, P.F.M.
Medeindiener(s)
Dictum
Verzoekt het college om: ● Voor de periode 2023-2027 geen gebruik te maken van de immunisatiereserve voor de intensiveringen uit het coalitieakkoord ● naar PS terug te komen met aparte voorstellen wanneer middelen uit de immunisatiereserve benodigd zijn ● Aan te geven waar de middelen voor de intensiveringen uit het coalitieakkoord vandaan gehaald worden wanneer de immunisatiereserve niet aangesproken zal worden
Deadline
Status
Verworpen
Stemuitslag
Verworpen Met stemverklaring tegen: SP en D66
Agendapunt
(PS) Provinciale Staten 2023 (7.1. G-23-004 Statenvoorstel inzake Voorjaarsnota 2023, brief GS van 16-5-2023 (GS DOC-00481928))
vrijdag 30 juni 9:30 tot 18:11
Statenzaal
Datum
30-6-2023
Gremium
Verantwoordelijke
Cluster
Medewerker
Interne contactpersoon
Stand van zaken GS
Afdoeningsvoorstel GS
Afdoeningsvoorstel voorzitter
Toelichting
Afgedaan
Afgedaan
Datum afgedaan
30-6-2023
Relatie met
Bijlage(n)
Stemmen
voor 36%
tegen 64%
voor
50PLUS (Statenlid) (1), Forum voor Democratie (Statenleden) (1), GroenLinks (Statenleden) (4), JA21 (1), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), Partij voor de Dieren (Statenleden) (1), PVV (Statenleden) (6)
tegen
BBB (Statenleden) (10), CDA (Statenleden) (5), D66 (Statenleden) (3), PvdA (Statenleden) (3), SP (Statenleden) (3), VVD (Statenleden) (5)