Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

2e Gewijzigde Motie 3011 Zeedzen c.s. inzake Herwaardering van maakindustrie en vakmanschap in Limburg

ID
3011
Nr.
3011
Titel
2e Gewijzigde Motie 3011 Zeedzen c.s. inzake Herwaardering van maakindustrie en vakmanschap in Limburg
Hoofdindieners
  • (BBB) Zeedzen, D.
Medeindiener(s)
  • (CDA) Hanegraaff, M.C.
  • (JA21) Blijlevens, R.P.
  • (LOKAAL-LIMBURG) Peters, A.C.P.
  • (VVD) Pelzer, E.M.
Dictum
Verzoeken het college: • Concrete beleidsmaatregelen te ontwikkelen en uit te voeren om de herwaardering van de maakindustrie en vakmanschap in Limburg te realiseren, in lijn met het coalitieakkoord 2023-2027; • De ontwikkelde beleidsmaatregelen op te nemen in de nieuw te vormen beleidskaders; • Op deze manier ook bij te dragen aan het vestigingsklimaat van vandaag.
Deadline
30-4-2024
Status
Aangenomen
Stemuitslag
Aangenomen
Agendapunt
(PS) Provinciale Staten 2023 (8.2. G-23-011 GEWIJZIGD Statenvoorstel inzake Programmabegroting 2024, brief GS van 24 oktober 2023 (GS DOC-00565308))
vrijdag 10 november 9:30 tot 19:46
Statenzaal
Datum
10-11-2023
Gremium
Economie en Samenleving
Verantwoordelijke
Satijn, S.H.M. (Stephan)
Cluster
Economie en Innovatie
Medewerker
B. de Vreede
Interne contactpersoon
Stand van zaken GS
22-05-2024 Is overgenomen in het GEWIJZIGD Statenvoorstel G-24-007 Beleidskader Werken aan een toekomstbestendige economie voor Limburg 2024 - 2027, brief GS van 26-3-2024 (GS DOC-00631390)
Afdoeningsvoorstel GS
Afdoen
Afdoeningsvoorstel voorzitter
Afdoen
Toelichting
Afgedaan
Afgedaan
Datum afgedaan
31-5-2024
Bijlage(n)
Stemmen
voor 89%
tegen 11%
voor
50PLUS (Statenlid) (1), BBB (Statenleden) (10), CDA (Statenleden) (3), D66 (Statenleden) (3), Forum voor Democratie (Statenleden) (1), Horizon (1), JA21 (2), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), PvdA (Statenleden) (2), PVV (Statenleden) (6), SP (Statenleden) (3), VVD (Statenleden) (5)
tegen
GroenLinks (Statenleden) (4), Partij voor de Dieren (Statenleden) (1)