Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

4e Gewijzigde Motie 3020 Schyns c.s. inzake Rijksgeld voor onderzoek SMRs

ID
3020
Nr.
3020
Titel
4e Gewijzigde Motie 3020 Schyns c.s. inzake Rijksgeld voor onderzoek SMRs
Hoofdindieners
  • (JA21) Schyns, P.F.M.
Medeindiener(s)
  • (50PLUS) Fischer, A.M.J.N.
  • (BBB) Schoolmeesters, A.M.A.
  • (CDA) IJpelaar, W.A.J.
  • (Forum voor Democratie) Driessen, R.B.
  • (LOKAAL-LIMBURG) Franssen, R.J.H.
  • (PVV) Claassen, R.A.B.
  • (VVD) Nijskens, H.L.M.
Dictum
Roept het college op: - Zodra de mogelijkheid er is, spoedig een aanvraag in te dienen voor een deel van de in 2024 vrijgespeelde middelen ten bedrage van 10 miljoen euro, gereserveerd voor alle geïnteresseerde provincies ten behoeve van de ontwikkeling van SMR’s en bij goedkeuring van de aanvraag deze fondsen direct in te zetten voor onderzoek in Limburg. - Een aanvraag in te dienen voor een deel van de beschikbaar gestelde 65 miljoen voor locatieonderzoek en vergunningverlening, mocht die aan bod komen. - Aan het einde van Q1 2024 een update te geven aan de staten betreffende de aanvragen - Deze aangevraagde bedragen op te nemen in de provinciale begroting van het betreffende jaar. - Met dit geld het onderzoek van SMR's te bevorderen - Waar dit mogelijk is samen met andere provincies op te trekken om kennisdeling te bevorderen
Deadline
Status
Aangenomen
Stemuitslag
Aangenomen
Agendapunt
(PS) Provinciale Staten 2023 (8.2. G-23-011 GEWIJZIGD Statenvoorstel inzake Programmabegroting 2024, brief GS van 24 oktober 2023 (GS DOC-00565308))
vrijdag 10 november 9:30 tot 19:46
Statenzaal
Datum
10-11-2023
Gremium
Leefomgeving
Verantwoordelijke
Caldenberg van, M. (Marc)
Cluster
Programma's en Projecten (PP)
Medewerker
M. Partouns
Interne contactpersoon
Stand van zaken GS
22.05.2024: Provincie Limburg heeft met EZK gesproken over de invulling van een nationale SMR aanpak (o.a. langs de lijn van een gestandaardiseerde aanpak om locatieonderzoek te doen). Nadere vervolgstappen volgen zodra de nationale programma-aanpak tegen einde 1ste kwartaal 2024 bekend is én een eventuele aanvraag gedaan kan worden. Hierover zullen wij uw Staten dan opnieuw informeren. De tijdslijn is nog niet bekend wanneer (en onder welke condities) een Limburgse aanvraag kan worden ingediend. De start Rijksregeling is in Q32024 voorzien (afhankelijk van kabinetsformatie). < zie ook toezegging 9321 en 9468>
Afdoeningsvoorstel GS
Afdoeningsvoorstel voorzitter
Toelichting
Afgedaan
Niet afgedaan
Datum afgedaan
Relatie met
Bijlage(n)
Gerelateerde items
Stemmen
voor 73%
tegen 27%
voor
50PLUS (Statenlid) (1), BBB (Statenleden) (9), CDA (Statenleden) (3), D66 (Statenleden) (3), Forum voor Democratie (Statenleden) (1), JA21 (2), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), PVV (Statenleden) (6), VVD (Statenleden) (5)
tegen
BBB (Statenleden) (1), GroenLinks (Statenleden) (4), Horizon (1), Partij voor de Dieren (Statenleden) (1), PvdA (Statenleden) (2), SP (Statenleden) (3)