Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Toezeggingen

Jaarlijks informeren over rendement LSCF

ID
8990
Nr
8990
Titel
Jaarlijks informeren over rendement LSCF
Toezegging
Jaarlijks informeren over rendement LSCF PS worden jaarlijks geïnformeerd omtrent het financiële en maatschappelijke rendement van LSCF en haar deelfondsen LVFF en SFL.
Deadline
30-11-2022
Agendapunt
(FEB) Financiën, Economische Zaken en Bestuur 2021 (9.2. LUNCH / AANSLUITEND BEHANDELING CORRECTIE G-21-029 Statenvoorstel Herkapitalisatie LIOF en verstrekken financieringen aan LVFF en SFL, brief GS van 14-9-2021 (GS DOC-00179474))
vrijdag 8 oktober 11:00 tot 16:00
Veldekezaal
Datum
8-10-2021
Gremium
Financiƫn, Economische Zaken en Bestuur
Verantwoordelijke
Satijn, S.H.M. (Stephan)
Cluster
Economie en Innovatie
Medewerker
M. Croux
Stand van zaken GS
12-11-2021: Voorgesteld wordt om via de reguliere planning en control cyclus (in de begroting en jaarrekening onder beleidsproduct 1.1.2 acquisitie en LIOF) inzicht te geven in het financiële en maatschappelijke rendement van LSCF en haar deelfondsen LVFF en SFL. Daarnaast zal het verloop van de verstrekte financieringen aan LSCF inzake LVFF en SFL in de verplichte paragraaf Financieringen van de begroting en jaarrekening worden opgenomen. Hiermee wordt 2 keer per jaar aan PS over de voortgang gerapporteerd.
Afdoeningsvoorstel GS
Afdoen
Afdoeningsvoorstel voorzitter
Aanhouden, zie toelichting
Toelichting
Afdoen na ontvangst afdoeningsbrief. (Deze lijsten zijn niet bestemd om over inhoud te communiceren).
Datum afgedaan
Relatie met
Afgedaan
Niet afgedaan
Bijlage(n)