Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Aanbevelingen onderzoeken

Rapport ZRK inzake Vergunningverlening, toezicht en handhaving Provincie Limburg

Nr

1525

Titel

Rapport ZRK inzake Vergunningverlening, toezicht en handhaving Provincie Limburg

Onderzoek

Rapport ZRK inzake Vergunningverlening, toezicht en handhaving Provincie Limburg

Onderzoeker

Zuidelijke Rekenkamer

Aanbeveling

Aanbeveling van de ZRK aan Provinciale Staten:
Discussie te voeren over de uitkomsten van het rekenkameronderzoek inzake de effecten van de minimalistische invulling van de VTH-uitvoering en de wenselijkheid van de voortzetting.

Deadline
Status

Aangenomen

Agendapunt
(PS) Provinciale Staten 2023 (10.1. P-22-026 GEWIJZIGD Statenvoorstel van de commissie RLN naar aanleiding van het rapport ZRK inzake Vergunningverlening toezicht en handhaving Provincie Limburg (PS DOC-00408792))
vrijdag 10 februari 9:30 tot 15:34
Statenzaal
Datum

10-2-2023

Gremium

Ruimte, Landbouw en Natuur

Verantwoordelijke

Provinciale Staten

Cluster

Griffie

Medewerker
Stand van zaken GS
Afdoeningsvoorstel GS
Toelichting
Afdoeningsvoorstel voorzitter
Afgedaan
Niet afgedaan