Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

(PS) Provinciale Staten

Voortzetting Statenvergadering

vrijdag 10 februari 2023

09:30 - 15:34
Locatie

Statenzaal

Voorzitter
Roemer, E.G.M. (Emile)
Toelichting

Statenvergadering, Statenzaal Gouvernement.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 8

  • De reeds behandelde Statenvoorstellen op de donderdagavond inclusief eventuele ingediende moties en amendementen worden in stemming gebracht.
  00:08:46 - 00:14:37 - E.G.M. Roemer
  00:14:37 - 00:15:17 - M.L.H. Depondt-Olivers
  00:15:17 - 00:15:22 - M. van Caldenberg
  00:15:22 - 00:15:38 - R.A.M.M. Ernst
  00:15:38 - 00:16:29 - E.G.M. Roemer
  00:16:29 - 00:16:50 - A.J.V.C. Lodewijks
  00:16:50 - 00:16:51 - E.G.M. Roemer
  00:16:51 - 00:17:05 - R.A.M.M. Ernst
  00:17:05 - 00:17:31 - R.J.H. Franssen
  00:17:31 - 00:18:00 - J.J.M. Kuntzelaers
  00:18:00 - 00:18:24 - M. van Caldenberg
  00:18:24 - 00:19:31 - E.G.M. Roemer
  00:19:31 - 00:19:52 - P.S.M.L. Plusquin
  00:19:52 - 00:20:53 - E.G.M. Roemer
  00:20:53 - 00:21:11 - J. van Wageningen
  00:21:11 - 00:21:31 - E.G.M. Roemer
  00:21:31 - 00:21:40 - M.W.A. van Gaans-Gijbels
  00:21:40 - 00:25:08 - E.G.M. Roemer
  00:25:08 - 00:26:00 - R.A.B. Claassen
  00:26:00 - 00:27:39 - E.G.M. Roemer
  00:27:39 - 00:28:00 - T.M. Heldens
  00:28:00 - 00:28:02 - E.G.M. Roemer
  00:28:02 - 00:28:27 - J.J.M. Kuntzelaers
  00:28:27 - 00:28:33 - E.E.C. Palmen
  00:28:33 - 00:28:48 - H.M. van Bijnen
  00:28:48 - 00:29:00 - L.H. Bastiaans
  00:29:00 - 00:29:11 - T.G.M. Jetten
  00:29:11 - 00:29:22 - M. Werrij-Wetzels
  00:29:22 - 00:30:40 - E.G.M. Roemer
  00:30:40 - 00:31:03 - P.S.M.L. Plusquin
  00:31:03 - 00:33:09 - E.G.M. Roemer
  00:33:09 - 00:34:34 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  00:34:34 - 00:34:41 - E.G.M. Roemer
  00:34:41 - 00:37:21 - J. van Wageningen
 2. 9
  HAMERSTUKKEN
 3. 9.1

  Voor de stukken benoemd in de volgende ontwerpbesluiten is geheimhouding opgelegd aan Provinciale Staten, zodat de bekrachtiging van de geheimhouding op grond van de provinciewet aan de orde is:

 4. 9.1.1

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:


  Gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b van de Wet open
  overheid, de opgelegde verplichting tot geheimhouding van de documenten:
  • Stikstoflijst mob wega wegb d.d. 28-11-2022
  • Consequenties en risico's voor overige provinciale projecten
  • Uitvraag projecten zonder bouwvrijstelling Waterschap Limburg
  met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigen.


  Deze geheimhouding duurt voort totdat Provinciale Staten haar bij nader besluit opheffen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50PLUS (Statenlid) (1), Belang van Nederland (BVNL) (Statenlid) (1), CDA (Statenleden) (8), D66 (Statenleden) (2), Forum voor Democratie (Statenleden) (2), GroenLinks (Statenleden) (3), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), Omzien! (Statenlid) (1), Partij voor de Dieren (Statenleden) (2), PvdA (Statenleden) (3), PVV (Statenleden) (7), SP (Statenleden) (4), SVL (Statenleden) (3), VVD (Statenleden) (5)

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:
  Gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b van de Wet open overheid, de opgelegde verplichting tot geheimhouding van de documenten:
  • Stikstoflijst mob wega wegb d.d. 28-11-2022
  • Consequenties en risico's voor overige provinciale projecten
  • Uitvraag projecten zonder bouwvrijstelling Waterschap Limburg
  met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigen.
  Deze geheimhouding duurt voort totdat Provinciale Staten haar bij nader besluit opheffen.


  Zonder beraad aangenomen.

 5. 9.1.2

  Voorgesteld besluit


  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  Gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wet open overheid, de opgelegde verplichting tot geheimhouding van het document: Code of Conduct Polestar Capital m.b.t. LEF, met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigen.


  Deze geheimhouding duurt voort totdat Provinciale Staten haar bij nader besluit opheffen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50PLUS (Statenlid) (1), Belang van Nederland (BVNL) (Statenlid) (1), CDA (Statenleden) (8), D66 (Statenleden) (2), Forum voor Democratie (Statenleden) (2), GroenLinks (Statenleden) (3), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), Omzien! (Statenlid) (1), Partij voor de Dieren (Statenleden) (2), PvdA (Statenleden) (3), PVV (Statenleden) (7), SP (Statenleden) (4), SVL (Statenleden) (3), VVD (Statenleden) (5)

  Besluit

  Gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wet open overheid, de opgelegde verplichting tot geheimhouding van het document: Code of Conduct Polestar Capital m.b.t. LEF, met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigen.


  Deze geheimhouding duurt voort totdat Provinciale Staten haar bij nader besluit opheffen.


  Zonder beraad aangenomen.

 6. 9.2

  De werkgroep Versterking Positie Provinciale Staten heeft in opdracht van het Presidium een aantal producten ontwikkeld om de toenemende druk op het Statenwerk te verlichten. Deze producten zijn mede tot stand gekomen door de kennis en ervaring die de huidige Staten in de afgelopen jaren hebben opgebouwd. Omdat in het begin heel veel op de nieuwe Staten af komt en er tijd nodig is om ervaring op te bouwen in de provinciale processen wordt voorgesteld om deze producten nu al op hoofdlijn in te voeren maar tegelijkertijd de nieuwe Staten voldoende ruimte te laten voor uitwerking en bijstelling.


  Het Presidium heeft op 03-02-2023 besloten het Statenvoorstel als Hamerstuk door te leiden naar de Provinciale Statenvergadering


  Voorgesteld besluit


  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  Instemmen met het op hoofdlijn invoeren van de volgende producten:
  • Agendavorming;
  • Vergaderkalender en Vergaderstructuur en
  • Selectieproces van de Commissievoorzitter(s)

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50PLUS (Statenlid) (1), Belang van Nederland (BVNL) (Statenlid) (1), CDA (Statenleden) (8), D66 (Statenleden) (2), Forum voor Democratie (Statenleden) (2), GroenLinks (Statenleden) (3), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), Omzien! (Statenlid) (1), Partij voor de Dieren (Statenleden) (2), PvdA (Statenleden) (3), PVV (Statenleden) (7), SP (Statenleden) (4), SVL (Statenleden) (3), VVD (Statenleden) (5)

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:
  In te stemmen met het op hoofdlijn invoeren van de volgende producten:
  • Agendavorming;
  • Vergaderkalender en Vergaderstructuur;
  • Selectieproces van de Commissievoorzitter(s).


  Zonder beraad aangenomen.

 7. 9.3

  Op 23 december 2022 ontvingen Provinciale Staten een doorzending van een verzoek tot opheffing geheimhouding vanuit het college van Gedeputeerde Staten. Dit naar aanleiding van een door het college ontvangen verzoek om informatie. Het verzoek is afkomstig van dhr. Van Beek en ziet op informatie met betrekking tot het Limburgs Energie Fonds (LEF)
  Aangezien de gevraagde documenten onder de reikwijdte van de geheimhouding van artikel 25 van Provinciewet vallen, zijn uitsluitend Provinciale Staten bevoegd ten aanzien van het beslissen over de opheffing van die geheimhouding. Provinciale Staten dienen derhalve een besluit te nemen over het opheffen van de geheimhouding op de bekrachtigde documenten.


  In de Presidiumvergadering van 03-02-2023 is besloten dit Statenvoorstel als hamerstuk door te geleiden naar de Statenvergadering van 10-02-2023


  Voorgesteld besluit


  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  De geheimhouding op de documenten op te heffen, met uitzondering van de volgende passages/onderdelen:


  1. Bestuurs- en investeringsreglement van het Limburgs Energie Fonds

  • Hoofdstuk II, artikel 2, zesde lid;

  2. Managementovereenkomst voor het Limburgs Energie Fonds

  • Handtekeningen in het gehele document incl. bijlagen;
  • Verschillende definities in artikel 1.2;
  • De artikelen 4, 5, 6, 7.2, 7.3, 11, 12, 14.4, 15;
  • Bijlage 3 van de managementovereenkomst’;
  • Bijlage 1 en 11 van de verwerkingsovereenkomst;

  3. Lijst van investeringen door het Limburgs Energie Fonds

  • Bedrag portfolio en bedrag van investeringen per bedrijf

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50PLUS (Statenlid) (1), Belang van Nederland (BVNL) (Statenlid) (1), CDA (Statenleden) (8), D66 (Statenleden) (2), Forum voor Democratie (Statenleden) (2), GroenLinks (Statenleden) (3), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), Omzien! (Statenlid) (1), Partij voor de Dieren (Statenleden) (2), PvdA (Statenleden) (3), PVV (Statenleden) (7), SP (Statenleden) (4), SVL (Statenleden) (3), VVD (Statenleden) (5)

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:
  de geheimhouding op de volgende documenten op te heffen, met uitzondering van de volgende passages/onderdelen waarop geheimhouding blijft rusten:

  1. Bestuurs- en investeringsreglement van het Limburgs Energie Fonds
  • Hoofdstuk II, artikel 2, zesde lid.
  1. Managementovereenkomst voor het Limburgs Energie Fonds
  • Handtekeningen in het gehele document incl. bijlagen;
  • Verschillende definities in artikel 1.2;
  • De artikelen 4, 5, 6, 7.2, 7.3, 11, 12, 14.4, 15;
  • Bijlage 3 van de managementovereenkomst’;
  • Bijlage 1 en 11 van de verwerkingsovereenkomst.
  1. Lijst van investeringen door het Limburgs Energie Fonds
  • Bedrag portfolio en bedrag investeringen per bedrijf.

  Zonder beraad aangenomen.

 8. 9.4

  De reglementen en verordeningen van Provinciale Staten worden periodiek geactualiseerd aan de
  hand van gewijzigde werkwijzen, inzichten en/of gewijzigde modelreglementen en verordeningen. In de Presidiumvergadering van 03-02-2023 is besloten alle voorliggende en door het Presidium besproken wijzigingen m.b.t. het huidige reglement van orde van Provinciale Staten en het huidige reglement van orde voor de Statencommissie te verwerken en voor te leggen aan Provinciale Staten in dit Statenvoorstel.


  Voorgesteld besluit


  Provinciale Staten wordt gevraagd


  1. De ‘Gewijzigde verordening van Provinciale Staten van de Provincie Limburg bevattende het reglement van orde van Provinciale Staten van Limburg 2021’ in te trekken;
  2. De ‘Verordening van Provinciale Staten van de Provincie Limburg bevattende het reglement van orde van Provinciale Staten van Limburg 2023’ vast te stellen;
  3. Het ‘Reglement van Orde voor de Statencommissies Provincie Limburg 2019’ in te trekken;
  4. Het ‘Reglement van Orde voor de Statencommissies Provincie Limburg 2023’ vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 57%
  tegen 43%
  voor
  Belang van Nederland (BVNL) (Statenlid) (1), D66 (Statenleden) (2), GroenLinks (Statenleden) (3), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), Partij voor de Dieren (Statenleden) (2), PvdA (Statenleden) (1), PVV (Statenleden) (6), SP (Statenleden) (4), SVL (Statenleden) (1), VVD (Statenleden) (3)
  tegen
  50PLUS (Statenlid) (1), CDA (Statenleden) (8), Forum voor Democratie (Statenleden) (2), Omzien! (Statenlid) (1), PvdA (Statenleden) (2), PVV (Statenleden) (1), SVL (Statenleden) (2), VVD (Statenleden) (2)

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:

  1. De ‘Gewijzigde verordening van Provinciale Staten van de Provincie Limburg bevattende het reglement van orde van Provinciale Staten van Limburg 2021’ in te trekken;
  2. De ‘Verordening van Provinciale Staten van de Provincie Limburg bevattende het reglement van orde van Provinciale Staten van Limburg 2023’ vast te stellen;
  3. Het ‘Reglement van Orde voor de Statencommissies Provincie Limburg 2019’ in te trekken;
  4. Het ‘Reglement van Orde voor de Statencommissies Provincie Limburg 2023’ vast te stellen.

  Stemuitslag
  Aangenomen


  Met stemverklaring tegen: CDA, J. Kuntzelaers (PvdA), Omzien!, R. van Bijnen (PVV), Bastiaans (VVD)

 9. 10
  BEHANDELSTUKKEN
 10. 10.1

  Negatieve effecten van bedrijven op de leefomgeving kunnen maatschappelijk grote gevolgen hebben, zoals de uitstoot of lozing van schadelijke stoffen of geur- en geluidsoverlast. Als hierbij normen worden overschreden kan dit het milieu en de mentale en fysieke gezondheid van mensen aantasten. Naast milieu en gezondheid kunnen bedrijven door de opslag van gevaarlijke stoffen ook risico’s vormen voor de veiligheid van de omgeving. Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) is een belangrijk instrument om de negatieve effecten van bedrijven op de leefomgeving te beheersen.
  Met deze achtergrond heeft de ZRK de kwaliteit van de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving onderzocht. Dit onderzoek heeft zich specifiek gericht op VTH op het gebied van milieu en externe veiligheid.


  Dit Statenvoorstel is behandeld in de Statencommissie RLN van 27-01-2023. De commissie heeft besloten om het voorstel als behandelstuk door te leiden naar PS van 10-02-2023.


  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  1. de aanbevelingen van de Zuidelijke Rekenkamer aan Provinciale Staten over te nemen:
  i. discussie te voeren over de uitkomsten van het rekenkameronderzoek inzake de effecten van de minimalistische invulling van de VTH-uitvoering en de wenselijkheid van de voortzetting;
  ii. discussie te voeren over de wenselijkheid van additioneel beleid voor inhoudelijke uitvoering VTH. Betrek hierbij ook de ambities voor de leefomgeving en zorg dat deze in
  lijn zijn met de invulling van VTH;
  iii. agendeer jaarlijks een vergadering om de kwaliteit van de uitvoering van VTH te bespreken. Bespreek daarin de kwaliteit van de VTH-uitvoering van het afgelopen jaar en
  de eventuele wensen voor komend jaar.
  2. Gedeputeerde Staten te verzoeken de aanbevelingen die aan hen zijn gericht over te nemen:
  i. voortvarend aan de slag gaan met de beleidsmatige uitwerking van het Schone Lucht Akkoord en RUD ZL hierbij te betrekken;
  ii. de positie van GS te verhelderen m.b.t. de minimalistische benadering van VTH aan de ene kant en de ambities voor de leefomgeving aan de andere kant;
  iii. zorg voor een borging van de processen om opgelegde dwangsommen en bestuursdwang tijdig te innen;
  iv. geef meer prioriteit aan de inzet van BOA’s bij de RUD ZL;
  v. zorg voor een verdere invulling van risicogericht beleid en betrek de RUD ZL hierbij;
  vi. zet in op een verdere verbetering van de relatie met de RUD ZL;
  vii. stimuleer de RUD ZL om feedback te geven en borg een goede procedurele afhandeling hiervan;
  viii. betrek de RUD ZL structureel bij beleidsprocessen die de uitvoering en/of inhoud van VTH raken;
  ix. informeer PS over de voorgang van bovenstaande aanbevelingen;
  x. ga met de RUD ZL in gesprek hoe de processen kunnen worden verbeterd en neem dit mee in de opdrachten aan de RUD ZL;
  xi. informeer PS over besluiten waarbij de adviezen van de RUD ZL niet worden opgevolgd;
  xii. informeer PS jaarlijks via een statenmededeling op een integrale wijze over de kwaliteit van de uitvoering van VTH.
  3. kennis te nemen van de informatie opgenomen in het rapport over het rapport Vergunningverlening, toezicht en handhaving Provincie Limburg.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50PLUS (Statenlid) (1), Belang van Nederland (BVNL) (Statenlid) (1), CDA (Statenleden) (8), D66 (Statenleden) (2), Forum voor Democratie (Statenleden) (2), GroenLinks (Statenleden) (3), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (1), Omzien! (Statenlid) (1), Partij voor de Dieren (Statenleden) (2), PvdA (Statenleden) (3), PVV (Statenleden) (7), SP (Statenleden) (4), SVL (Statenleden) (3), VVD (Statenleden) (5)

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:

  1. de aanbevelingen van de Zuidelijke Rekenkamer aan Provinciale Staten over te nemen:
   i. discussie te voeren over de uitkomsten van het rekenkameronderzoek inzake de effecten van de minimalistische invulling van de VTH-uitvoering en de wenselijkheid van de voortzetting;
   ii. discussie te voeren over de wenselijkheid van additioneel beleid voor inhoudelijke uitvoering VTH. Betrek hierbij ook de ambities voor de leefomgeving en zorg dat deze in lijn zijn met de invulling van VTH;
   iii. agendeer jaarlijks een vergadering om de kwaliteit van de uitvoering van VTH te bespreken. Bespreek daarin de kwaliteit van de VTH-uitvoering van het afgelopen jaar en de eventuele wensen voor komend jaar.
  2. Gedeputeerde Staten te verzoeken de aanbevelingen die aan hen zijn gericht over te nemen:
   i. voortvarend aan de slag gaan met de beleidsmatige uitwerking van het Schone Lucht Akkoord en RUD ZL hierbij te betrekken;
   ii. de positie van GS te verhelderen m.b.t. de minimalistische benadering van VTH aan de ene kant en de ambities voor de leefomgeving aan de andere kant;
   iii. zorg voor een borging van de processen om opgelegde dwangsommen en bestuursdwang tijdig te innen;
   iv. geef meer prioriteit aan de inzet van BOA’s bij de RUD ZL;
   v. zorg voor een verdere invulling van risicogericht beleid en betrek de RUD ZL hierbij;
   vi. zet in op een verdere verbetering van de relatie met de RUD ZL;
   vii. stimuleer de RUD ZL om feedback te geven en borg een goede procedurele afhandeling hiervan;
   viii. betrek de RUD ZL structureel bij beleidsprocessen die de uitvoering en/of inhoud van VTH raken;
   ix. informeer PS over de voorgang van bovenstaande aanbevelingen;
   x. ga met de RUD ZL in gesprek hoe de processen kunnen worden verbeterd en neem dit mee in de opdrachten aan de RUD ZL;
   xi. informeer PS over besluiten waarbij de adviezen van de RUD ZL niet worden opgevolgd;
   xii. informeer PS jaarlijks via een statenmededeling op een integrale wijze over de kwaliteit van de uitvoering van VTH.
  3. kennis te nemen van de informatie opgenomen in het rapport over het rapport Vergunningverlening, toezicht en handhaving Provincie Limburg.

  Stemuitslag
  Met algemene stemmen aangenomen.
  Voor: CDA, Forum voor Democratie, PVV, VVD, SP, GroenLinks, PvdA, D66, LOKAAL-LIMBURG, Partij voor de Dieren, 50PLUS, SVL, Omzien! en BVNL

  Aanbevelingen onderzoeken

  Titel
  Rapport ZRK inzake Vergunningverlening, toezicht en handhaving Provincie Limburg
  Rapport ZRK inzake Vergunningverlening, toezicht en handhaving Provincie Limburg
  Rapport ZRK inzake Vergunningverlening, toezicht en handhaving Provincie Limburg
  Rapport ZRK inzake Vergunningverlening, toezicht en handhaving Provincie Limburg
  Rapport ZRK inzake Vergunningverlening, toezicht en handhaving Provincie Limburg
  Rapport ZRK inzake Vergunningverlening, toezicht en handhaving Provincie Limburg
  Rapport ZRK inzake Vergunningverlening, toezicht en handhaving Provincie Limburg
  Rapport ZRK inzake Vergunningverlening, toezicht en handhaving Provincie Limburg
  Rapport ZRK inzake Vergunningverlening, toezicht en handhaving Provincie Limburg
  Rapport ZRK inzake Vergunningverlening, toezicht en handhaving Provincie Limburg
  Rapport ZRK inzake Vergunningverlening, toezicht en handhaving Provincie Limburg
  Rapport ZRK inzake Vergunningverlening, toezicht en handhaving Provincie Limburg
  Rapport ZRK inzake Vergunningverlening, toezicht en handhaving Provincie Limburg
  Rapport ZRK inzake Vergunningverlening, toezicht en handhaving Provincie Limburg
  Rapport ZRK inzake Vergunningverlening, toezicht en handhaving Provincie Limburg
  Rapport ZRK inzake Vergunningverlening, toezicht en handhaving Provincie Limburg

  Moties

  Titel
  Motie 2956 Plusquin Van Wageningen inzake Concretiseer beleid luchtkwaliteit

  Toezeggingen

  Titel
  Informeren procesaanpak concretiserend milieubeleid
  Informeren Provinciale Staten inzake VTH-instrumentarium
  00:34:58 - 00:37:21 - J. van Wageningen
  00:37:21 - 00:37:49 - H.L.M. Nijskens
  00:37:49 - 00:38:26 - J. van Wageningen
  00:38:26 - 00:38:41 - H.L.M. Nijskens
  00:38:41 - 00:39:05 - J. van Wageningen
  00:39:05 - 00:39:20 - H.L.M. Nijskens
  00:39:20 - 00:40:23 - J. van Wageningen
  00:40:23 - 00:41:28 - H.L.M. Nijskens
  00:41:28 - 00:44:48 - A. Meziani
  00:44:48 - 00:45:07 - E.G.M. Roemer
  00:45:07 - 00:50:32 - H.M.V. van der Linden
  00:50:32 - 00:50:42 - E.G.M. Roemer
  00:50:42 - 00:52:01 - J. Wolters Gregório
  00:52:01 - 00:54:21 - E.A. Schuuring
  00:54:21 - 00:54:31 - E.G.M. Roemer
  00:54:31 - 00:57:57 - P.S.M.L. Plusquin
  00:57:57 - 00:58:37 - E.G.M. Roemer
  00:58:37 - 01:04:50 - M.M. van Toorenburg
  01:04:50 - 01:05:40 - J. van Wageningen
  01:05:40 - 01:06:27 - M.M. van Toorenburg
  01:06:27 - 01:07:26 - J. van Wageningen
  01:07:26 - 01:08:11 - M.M. van Toorenburg
  01:08:11 - 01:08:12 - J. van Wageningen
  01:08:12 - 01:13:52 - M.M. van Toorenburg
  01:13:52 - 01:14:20 - A. Meziani
  01:14:20 - 01:15:54 - M.M. van Toorenburg
  01:15:54 - 01:16:10 - A. Meziani
  01:16:10 - 01:16:36 - M.M. van Toorenburg
  01:16:36 - 01:17:53 - G.J.W. Gabriëls
  01:17:53 - 01:18:09 - E.G.M. Roemer
  01:18:09 - 01:19:37 - J. van Wageningen
  01:19:37 - 01:19:46 - E.G.M. Roemer
  01:19:46 - 01:20:29 - H.L.M. Nijskens
  01:20:29 - 01:20:39 - E.G.M. Roemer
  01:20:39 - 01:21:45 - H.M.V. van der Linden
  01:21:45 - 01:21:58 - E.G.M. Roemer
  01:21:58 - 01:22:39 - E.A. Schuuring
  01:22:39 - 01:22:54 - E.G.M. Roemer
  01:22:54 - 01:23:22 - P.S.M.L. Plusquin
  01:23:22 - 01:23:29 - E.G.M. Roemer
  01:23:29 - 01:23:30 - G.J.W. Gabriëls
  01:23:30 - 01:26:41 - M.M. van Toorenburg
  01:26:41 - 01:27:50 - G.J.W. Gabriëls
  01:27:50 - 01:28:07 - P.S.M.L. Plusquin
  01:28:07 - 01:28:09 - G.J.W. Gabriëls
  01:28:09 - 01:28:25 - P.S.M.L. Plusquin
  01:28:25 - 01:29:01 - G.J.W. Gabriëls
  01:29:01 - 01:29:07 - P.S.M.L. Plusquin
  01:29:07 - 01:29:42 - G.J.W. Gabriëls
  01:29:42 - 01:34:18 - E.G.M. Roemer
  01:34:18 - 01:34:50 - G.H.C. Frische
 11. 10.2

  In veel opzichten zijn de afgelopen twee jaar zeer intensief geweest voor zowel bestuur als ambtelijke organisatie van de provincie Limburg. Bij zowel GS als PS van Limburg bestaat de behoefte en wens om een streep te zetten onder het verleden en zich te richten op de toekomst. Tegelijk is er het besef dat integriteit om blijvende aandacht vraagt en de uitkomsten van de uitgevoerde onderzoeken nog vragen om uitwerking en implementatie.
  Beoogd resultaat van dit rapport van de Zuidelijke Rekenkamer (ZRK) is dat de aanbevelingen ervan worden uitgevoerd en de provincie Limburg blijvende aandacht schenkt aan integriteit.


  Dit Statenvoorstel is behandeld in de Statencommissie FEB van 03-02-2023. De commissie heeft besloten om het voorstel als  behandelstuk door te leiden naar PS van 10-02-2023.


  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  A. Onderstaande aanbevelingen van de ZRK voor zowel GS als PS over te nemen en GS te verzoeken deze ook over te nemen:

  1. Besteed in gesprekken over en onderzoeken naar integriteit standaard aandacht aan de morele benadering van integriteit, naast de juridische benadering.(A1)
  2. Heroverweeg het protocol dat geldt voor de afhandeling van integriteitsmeldingen, waarin de juridische benadering nu domineert en de morele benadering maar beperkt aan bod komt. (A2)
  3. Bevorder voor zover mogelijk en binnen de grenzen van de wet de mobiliteit voor het vervullen van bestuurlijke functies (denk ook aan wisseling van portefeuilles). (A4)
  4. Stel een eenduidig kader vast voor het doen van integriteitsonderzoek, waarin zowel proceseisen (oog voor alle belangen) als inhoudelijke eisen (feitelijkheid en bestuurlijke duiding) aandacht krijgen. (A21)
  5. Zorg voor een mechanisme waar op een laagdrempelige en vertrouwenwekkende manier meldingen van verschillende oorsprong (intern en extern) snel aan een eerste oordeel kunnen worden onderworpen. Dit om inflatie van het begrip integriteit te voorkomen, maar ook onterechte niet signalering. Beiden leiden tot ondermijning van gezag. (A22)
  6. Zorg ook voor een veilige afhandelingswijze van meldingen voor ambtenaren en politici: zij staan al veel in de wind en hun legitieme belangen moeten ook aandacht krijgen. Ook andere betrokkenen (bijvoorbeeld getuigen) moeten bij een zorgvuldige afhechting worden bediend. (A23)

  B. Gedeputeerde Staten te verzoeken de volgende aanbevelingen die aan hen zijn gericht over te nemen:
  7. Besteed regelmatig expliciet aandacht aan tegenwicht en tegenspraak binnen het college van GS. Hierin ligt een gezamenlijke opdracht voor zowel de CdK als alle gedeputeerden. (A5)
  8. Besteed in het personeelsbeleid aandacht aan diversiteit in het kunnen bieden van tegenwicht en tegenspraak. Dit bij zowel de aanname als ontwikkeling van de eigen mensen.(A6)
  9. Versterk de positionering en rol van concerncontrol in het bieden van tegenwicht en tegenspraak, met bijzondere aandacht voor het versterken van de ‘soft control’. Formaliseer in de werkprocessen en bedrijfsvoering de functie van tegenwicht en tegenspraak. (A7)
  10. Betrek de bestuurlijke en maatschappelijke omgeving bij het zorgen voor voldoende checks and balances en bij signaleren van ‘weak signals’. Benut hiervoor de andere organisaties binnen het openbaar bestuur en erken en waardeer de noodzakelijke rol van de media in het bieden van tegenwicht en tegenspraak. (A8)
  11. Zorg voor een goede verslaglegging en archivering van belangrijke besluitvorming, met name ook waar het acties van (leden van) GS zelf betreft. (A11)
  12. Behoud de persoonlijke aanpak in de communicatie met melders van mogelijke misstanden, zoals die is toegepast in de tweede ronde van meldingen rond integriteit en bestuurscultuur. Zorg dat de daarvoor benodigde capaciteit beschikbaar is. (A12)
  13. Zorg dat de plannen voor verbetering van het informatiebeheer binnen de provincie voortvarend worden uitgevoerd en laat de werking daarvan in de praktijk regelmatig kritisch toetsen. (A13)
  14. Zet de voorbeeldrol van de CdK, GS en het directieteam voort in de nieuwe bestuursperiode, startend bij de formatie van het nieuwe college en de implementatie van het werkplan Bestuurscultuur 2023 – 2017. (A16)
  15. Versterk en verbreed het ‘loket’ voor behandeling en onderzoek naar meldingen over (vermoedens van) mogelijke misstanden. Overweeg de instelling van een onafhankelijk integriteitsbureau. Daarin kunnen bestaande functies en personen bijeen worden gebracht, die kunnen zorgen voor een multidisciplinaire en onafhankelijke aanpak. Ook het tijdelijke meldpunt kan hier structureel in worden ondergebracht. (A17)


  C. De volgende aanbevelingen die aan PS zijn gericht over te nemen:
  16. Reflecteer niet alleen binnen PS, maar ook binnen iedere fractie en politieke partij, met regelmaat en bij bijzondere casuïstiek op de morele beginselen die aan de orde zijn en welke morele benadering gekozen wordt. Maak moreel beraad onderdeel van de agenda zodat wordt wegbewogen van uitsluitend bespreking na incidenten. (A3)
  17. Wees alert op mogelijke rolvermenging door andere (neven)functies van Statenleden, die de controlerende rol van henzelf of andere organen (toezichthoudende organen, media) kunnen verzwakken.(A9)
  18. Vraag GS om de versterking van tegenwicht en tegenspraak binnen de organisatie, zoals aandacht voor voldoende diversiteit en mobiliteit binnen het ambtelijk apparaat, de invulling van de concerncontrolfunctie en de formalisering van tegenwicht en tegenspraak in de werkprocessen en bedrijfsvoering. (A10)
  19. Vraag GS jaarlijks om een overzicht van de verbetering van het informatiebeheer, met een kritische toetsing door de provinciearchivaris. (A14)
  20. Bespreek de betekenis van het overzicht genoemd bij A14 voor de transparantie en verantwoording door de provincie en betrek daarbij de aandachtpunten van het recente onderzoek van de rekenkamer naar de informatietoegankelijkheid van de provincie.(A15)
  21. Maak een overdrachtsdocument voor de nieuwe Statenleden die in het voorjaar van 2023 worden geïnstalleerd en betrek daarbij de uitkomsten van zowel het werkplan Bestuurscultuur als de meta-evaluatie van de rekenkamer. (A18)
  22. Besteed bij het introductieprogramma van nieuwe Statenleden expliciet aandacht aan het onderwerp integriteit en bestuurscultuur. (A 19)
  23. Zet de bijeenkomsten in het kader van de werkgroep Versterking positie PS voort in de nieuwe bestuursperiode. (A20)

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Belang van Nederland (BVNL) (Statenlid) (1), CDA (Statenleden) (8), D66 (Statenleden) (2), Forum voor Democratie (Statenleden) (2), GroenLinks (Statenleden) (2), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), Omzien! (Statenlid) (1), Partij voor de Dieren (Statenleden) (2), PvdA (Statenleden) (3), PVV (Statenleden) (7), SP (Statenleden) (4), SVL (Statenleden) (3), VVD (Statenleden) (5)

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:
  A. Onderstaande aanbevelingen van de ZRK voor zowel GS als PS over te nemen en GS te verzoeken deze ook over te nemen:

  1. Besteed in gesprekken over en onderzoeken naar integriteit standaard aandacht aan de morele benadering van integriteit, naast de juridische benadering.(A1)
  2. Heroverweeg het protocol dat geldt voor de afhandeling van integriteitsmeldingen, waarin de juridische benadering nu domineert en de morele benadering maar beperkt aan bod komt. (A2)
  3. Bevorder voor zover mogelijk en binnen de grenzen van de wet de mobiliteit voor het vervullen van bestuurlijke functies (denk ook aan wisseling van portefeuilles). (A4)
  4. Stel een eenduidig kader vast voor het doen van integriteitsonderzoek, waarin zowel proceseisen (oog voor alle belangen) als inhoudelijke eisen (feitelijkheid en bestuurlijke duiding) aandacht krijgen. (A21)
  5. Zorg voor een mechanisme waar op een laagdrempelige en vertrouwenwekkende manier meldingen van verschillende oorsprong (intern en extern) snel aan een eerste oordeel kunnen worden onderworpen. Dit om inflatie van het begrip integriteit te voorkomen, maar ook onterechte niet signalering. Beiden leiden tot ondermijning van gezag. (A22)
  6. Zorg ook voor een veilige afhandelingswijze van meldingen voor ambtenaren en politici: zij staan al veel in de wind en hun legitieme belangen moeten ook aandacht krijgen. Ook andere betrokkenen (bijvoorbeeld getuigen) moeten bij een zorgvuldige afhechting worden bediend. (A23)
   B. Gedeputeerde Staten te verzoeken de volgende aanbevelingen die aan hen zijn gericht over te nemen:
  7. Besteed regelmatig expliciet aandacht aan tegenwicht en tegenspraak binnen het college van GS. Hierin ligt een gezamenlijke opdracht voor zowel de CdK als alle gedeputeerden. (A5)
  8. Besteed in het personeelsbeleid aandacht aan diversiteit in het kunnen bieden van tegenwicht en tegenspraak. Dit bij zowel de aanname als ontwikkeling van de eigen mensen.(A6)
  9. Versterk de positionering en rol van concerncontrol in het bieden van tegenwicht en tegenspraak, met bijzondere aandacht voor het versterken van de ‘soft control’. Formaliseer in de werkprocessen en bedrijfsvoering de functie van tegenwicht en tegenspraak. (A7)
  10. Betrek de bestuurlijke en maatschappelijke omgeving bij het zorgen voor voldoende checks and balances en bij signaleren van ‘weak signals’. Benut hiervoor de andere organisaties binnen het openbaar bestuur en erken en waardeer de noodzakelijke rol van de media in het bieden van tegenwicht en tegenspraak. (A8)
  11. Zorg voor een goede verslaglegging en archivering van belangrijke besluitvorming, met name ook waar het acties van (leden van) GS zelf betreft. (A11)
  12. Behoud de persoonlijke aanpak in de communicatie met melders van mogelijke misstanden, zoals die is toegepast in de tweede ronde van meldingen rond integriteit en bestuurscultuur. Zorg dat de daarvoor benodigde capaciteit beschikbaar is. (A12)
  13. Zorg dat de plannen voor verbetering van het informatiebeheer binnen de provincie voortvarend worden uitgevoerd en laat de werking daarvan in de praktijk regelmatig kritisch toetsen. (A13)
  14. Zet de voorbeeldrol van de CdK, GS en het directieteam voort in de nieuwe bestuursperiode, startend bij de formatie van het nieuwe college en de implementatie van het werkplan Bestuurscultuur 2023 – 2017. (A16)
  15. Versterk en verbreed het ‘loket’ voor behandeling en onderzoek naar meldingen over (vermoedens van) mogelijke misstanden. Overweeg de instelling van een onafhankelijk integriteitsbureau. Daarin kunnen bestaande functies en personen bijeen worden gebracht, die kunnen zorgen voor een multidisciplinaire en onafhankelijke aanpak. Ook het tijdelijke meldpunt kan hier structureel in worden ondergebracht. (A17)
   C. De volgende aanbevelingen die aan PS zijn gericht over te nemen:
  16. Reflecteer niet alleen binnen PS, maar ook binnen iedere fractie en politieke partij, met regelmaat en bij bijzondere casuïstiek op de morele beginselen die aan de orde zijn en welke morele benadering gekozen wordt. Maak moreel beraad onderdeel van de agenda zodat wordt wegbewogen van uitsluitend bespreking na incidenten. (A3)
  17. Wees alert op mogelijke rolvermenging door andere (neven)functies van Statenleden, die de controlerende rol van henzelf of andere organen (toezichthoudende organen, media) kunnen verzwakken.(A9)
  18. Vraag GS om de versterking van tegenwicht en tegenspraak binnen de organisatie, zoals aandacht voor voldoende diversiteit en mobiliteit binnen het ambtelijk apparaat, de invulling van de concerncontrolfunctie en de formalisering van tegenwicht en tegenspraak in de werkprocessen en bedrijfsvoering. (A10)
  19. Vraag GS jaarlijks om een overzicht van de verbetering van het informatiebeheer, met een kritische toetsing door de provinciearchivaris. (A14)
  20. Bespreek de betekenis van het overzicht genoemd bij A14 voor de transparantie en verantwoording door de provincie en betrek daarbij de aandachtpunten van het recente onderzoek van de rekenkamer naar de informatietoegankelijkheid van de provincie.(A15)
  21. Maak een overdrachtsdocument voor de nieuwe Statenleden die in het voorjaar van 2023 worden geïnstalleerd en betrek daarbij de uitkomsten van zowel het werkplan Bestuurscultuur als de meta-evaluatie van de rekenkamer. (A18)
  22. Besteed bij het introductieprogramma van nieuwe Statenleden expliciet aandacht aan het onderwerp integriteit en bestuurscultuur. (A 19)
  23. Zet de bijeenkomsten in het kader van de werkgroep Versterking positie PS voort in de nieuwe bestuursperiode. (A20)

  Stemuitslag
  Met algemene stemmen aangenomen.
  Voor: CDA, Forum voor Democratie, PVV, VVD, SP, GroenLinks, PvdA, D66, LOKAAL-LIMBURG, Partij voor de Dieren, SVL, Omzien! en BVNL

  Aanbevelingen onderzoeken

  Titel
  Rapport ZRK inzake meta-evaluatie integriteit Provincie Limburg
  Rapport ZRK inzake meta-evaluatie integriteit Provincie Limburg
  Rapport ZRK inzake meta-evaluatie integriteit Provincie Limburg
  Rapport ZRK inzake meta-evaluatie integriteit Provincie Limburg
  Rapport ZRK inzake meta-evaluatie integriteit Provincie Limburg
  Rapport ZRK inzake meta-evaluatie integriteit Provincie Limburg
  Rapport ZRK inzake meta-evaluatie integriteit Provincie Limburg
  Rapport ZRK inzake meta-evaluatie integriteit Provincie Limburg
  Rapport ZRK inzake meta-evaluatie integriteit Provincie Limburg
  Rapport ZRK inzake meta-evaluatie integriteit Provincie Limburg
  Rapport ZRK inzake meta-evaluatie integriteit Provincie Limburg
  Rapport ZRK inzake meta-evaluatie integriteit Provincie Limburg
  Rapport ZRK inzake meta-evaluatie integriteit Provincie Limburg
  Rapport ZRK inzake meta-evaluatie integriteit Provincie Limburg
  Rapport ZRK inzake meta-evaluatie integriteit Provincie Limburg
  Rapport ZRK inzake meta-evaluatie integriteit Provincie Limburg
  Rapport ZRK inzake meta-evaluatie integriteit Provincie Limburg
  Rapport ZRK inzake meta-evaluatie integriteit Provincie Limburg
  Rapport ZRK inzake meta-evaluatie integriteit Provincie Limburg
  Rapport ZRK inzake meta-evaluatie integriteit Provincie Limburg
  Rapport ZRK inzake meta-evaluatie integriteit Provincie Limburg
  Rapport ZRK inzake meta-evaluatie integriteit Provincie Limburg
  Rapport ZRK inzake meta-evaluatie integriteit Provincie Limburg

  Amendementen

  Titel
  Amendement 167 Franssen inzake integriteit.docx

  Moties

  Titel
  Motie 2960 Franssen inzake VERBREDING EXTERN INTEGRITEITSBUREAU
  01:34:24 - 01:34:50 - G.H.C. Frische
  01:34:50 - 01:34:51 - M. Werrij-Wetzels
  01:34:51 - 01:36:09 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  01:36:09 - 01:36:23 - G.H.C. Frische
  01:36:23 - 01:37:57 - L.A.P. Vaessen
  01:37:57 - 01:38:05 - G.H.C. Frische
  01:38:05 - 01:42:58 - T.M. Heldens
  01:42:58 - 01:43:08 - G.H.C. Frische
  01:43:08 - 01:47:10 - M. Werrij-Wetzels
  01:47:10 - 01:47:21 - G.H.C. Frische
  01:47:21 - 01:50:52 - T.G.M. Jetten
  01:50:52 - 01:50:53 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  01:50:53 - 01:50:54 - T.G.M. Jetten
  01:50:54 - 01:51:02 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  01:51:02 - 01:55:29 - R.J.H. Franssen
  01:55:29 - 01:55:35 - G.H.C. Frische
  01:55:35 - 01:55:49 - M. van Caldenberg
  01:55:49 - 01:55:56 - R.J.H. Franssen
  01:55:56 - 01:55:59 - M. van Caldenberg
  01:55:59 - 02:00:18 - M. van Caldenberg
  02:00:18 - 02:00:24 - G.H.C. Frische
  02:00:24 - 02:03:48 - E.E.C. Palmen
  02:03:48 - 02:07:05 - A. Berghorst
  02:07:05 - 02:10:38 - H.M. van Bijnen
  02:10:38 - 02:14:19 - P.S.M.L. Plusquin
  02:14:19 - 02:14:35 - G.H.C. Frische
  02:14:35 - 02:19:58 - E.G.M. Roemer
  02:19:58 - 02:21:12 - R.J.H. Franssen
  02:21:12 - 02:22:10 - E.G.M. Roemer
  02:22:10 - 02:24:05 - R.J.H. Franssen
  02:24:05 - 02:25:21 - E.G.M. Roemer
  02:25:21 - 02:26:13 - R.J.H. Franssen
  02:26:13 - 02:27:39 - E.G.M. Roemer
  02:27:39 - 02:28:19 - G.H.C. Frische
  02:28:19 - 02:31:12 - R.J.H. Franssen
  02:31:12 - 02:31:22 - G.H.C. Frische
  02:31:22 - 02:32:18 - R.J.H. Franssen
  02:32:18 - 02:32:40 - G.H.C. Frische
  02:32:40 - 02:34:36 - M. van Caldenberg
  02:34:36 - 02:44:41 - G.H.C. Frische
  02:44:41 - 02:46:09 - E.G.M. Roemer
  02:46:09 - 02:46:11 - G.H.C. Frische
  02:46:11 - 02:46:12 - E.G.M. Roemer
  02:46:12 - 02:46:23 - G.H.C. Frische
  02:46:23 - 02:47:17 - T.M. Heldens
  02:47:17 - 02:48:39 - G.H.C. Frische
  02:48:39 - 02:49:28 - E.G.M. Roemer
  02:49:28 - 02:50:46 - R.J.H. Franssen
  02:50:46 - 03:53:44 - E.G.M. Roemer
 12. 10.3

  Op 19 december 2022 heeft Provinciale Staten ingestemd met het Statenvoorstel ‘Brightlands Campus Greenport Venlo – inzet en visie tot 2030’. Daarmee is voor alle vier de Brightlands campussen de rol en inzet van de provincie tot 2030 in de ontwikkeling van de campussen vastgesteld.
  Het Statenvoorstel ’Campus Vastgoed Greenport Venlo – visie en inzet tot 2030’ is een vervolg op het Statenvoorstel ‘Brightlands Campus Greenport Venlo – visie en inzet tot 2030’. In de vergadering van de Statencommissie FEB (18 november 2022) is besproken om de vastgoed component in een nieuw voorstel, separaat aan u aan te bieden in afwachting van de uitvoering van het in motie 2925 gevraagde onderzoek van de Zuidelijke Rekenkamer. Tijdens de commissievergadering is besproken om het nieuwe voorstel uiterlijk 10 februari 2023 in Provinciale Staten te bespreken.


  Dit Statenvoorstel is behandeld in de Statencommissie FEB van 03-02-2023. De commissie besloot om het voorstel als  behandelstuk door te leiden naar PS van 10-02-2023.


  Provinciale Staten wordt gevraagd:

  1. in te stemmen met het Statenvoorstel ‘Campus Vastgoed Greenport Venlo - visie en inzet tot 2030;
  2. € 800.000,00 per jaar beschikbaar te stellen als structurele begrotingspost ten laste van de stelpost BCGV (programma 8. Financiën en Overhead), als eerste in de begroting 2023;
  3. € 8.500.000,00 beschikbaar te stellen voor noodzakelijke bijdrage aan BV CVGV ten laste van de immunisatie reserve;
  4. bij een positief besluit van Provinciale Staten worden de financiële consequenties geëffectueerd in de 1ste Afwijkingenrapportage 2023.

  Stemuitslag

  voor 89%
  tegen 11%
  voor
  50PLUS (Statenlid) (1), Belang van Nederland (BVNL) (Statenlid) (1), CDA (Statenleden) (8), D66 (Statenleden) (2), GroenLinks (Statenleden) (2), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), PvdA (Statenleden) (3), PVV (Statenleden) (7), SP (Statenleden) (4), SVL (Statenleden) (4), VVD (Statenleden) (5)
  tegen
  Forum voor Democratie (Statenleden) (2), Omzien! (Statenlid) (1), Partij voor de Dieren (Statenleden) (2)

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:
  met inachtneming van het volgende amendement:
   Amendement 168 Van der Valk Depondt inzake Noodzakelijke bijdrage Campus Vastgoed Greenport Venlo

  1. In te stemmen met het Statenvoorstel ‘Campus Vastgoed Greenport Venlo - visie en inzet tot 2030;
  2. € 800.000,00 per jaar beschikbaar te stellen als structurele begrotingspost ten laste van de stelpost BCGV (programma 8. Financiën en Overhead), als eerste in de begroting 2023;
  3. € 8.500.000,00 beschikbaar te stellen voor noodzakelijke bijdrage aan BV CVGV en de dekking hiervoor te halen uit het jaarrekening resultaat 2022;
  4. Bij een positief besluit van Provinciale Staten worden de financiële consequenties geëffectueerd in de 1ste Afwijkingenrapportage 2023.

  Stemuitslag
  Geamendeerd aangenomen.
  Voor: CDA, PVV, VVD, SP, GroenLinks, PvdA, D66, LOKAAL-LIMBURG, 50PLUS, SVL en BVNL


  Tegen: Forum voor Democratie, Partij voor de Dieren en Omzien!


  Met stemverklaring tegen: Omzien!

  Amendementen

  Titel
  Amendement 168 Van der Valk Depondt inzake Noodzakelijke bijdrage Campus Vastgoed Greenport Venlo

  Toezeggingen

  Titel
  Informeren inzet 800.000 ten laste van BCGV
  Onderzoeken van onderbrengen Villa Flora en innovatoren
  03:53:30 - 03:53:44 - E.G.M. Roemer
  03:53:44 - 03:58:30 - R.J.H. Westhoff
  03:58:30 - 04:00:16 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  04:00:16 - 04:02:14 - J. van Wageningen
  04:02:14 - 04:03:39 - B.B.P.M. Smeets
  04:03:39 - 04:07:02 - A.J.V.C. Lodewijks
  04:07:02 - 04:07:53 - J. van Wageningen
  04:07:53 - 04:08:41 - A.J.V.C. Lodewijks
  04:08:41 - 04:09:46 - J. van Wageningen
  04:09:46 - 04:11:39 - A.J.V.C. Lodewijks
  04:11:39 - 04:12:14 - E.E.C. Palmen
  04:12:14 - 04:12:43 - A.J.V.C. Lodewijks
  04:12:43 - 04:13:00 - E.E.C. Palmen
  04:13:00 - 04:13:42 - A.J.V.C. Lodewijks
  04:13:42 - 04:19:25 - M.L.H. Depondt-Olivers
  04:19:25 - 04:20:59 - T.G.M. Jetten
  04:20:59 - 04:22:51 - R.J.H. Franssen
  04:22:51 - 04:27:46 - R.E. van der Valk
  04:27:46 - 04:27:50 - R.E. van der Valk
  04:27:50 - 04:30:37 - E.E.C. Palmen
  04:30:37 - 04:33:00 - J.J.M. Kuntzelaers
  04:33:00 - 04:35:07 - R.A.M.M. Ernst
  04:35:07 - 04:36:48 - P.S.M.L. Plusquin
  04:36:48 - 04:39:24 - R.B. Driessen
  04:39:24 - 04:43:11 - S.H.M. Satijn
  04:43:11 - 04:43:22 - R.J.H. Westhoff
  04:43:22 - 04:43:37 - S.H.M. Satijn
  04:43:37 - 04:44:29 - R.E. van der Valk
  04:44:29 - 04:44:33 - E.E.C. Palmen
  04:44:33 - 04:45:24 - S.H.M. Satijn
  04:45:24 - 04:45:26 - R.J.H. Westhoff
  04:45:26 - 04:46:29 - S.H.M. Satijn
  04:46:29 - 04:46:49 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  04:46:49 - 04:52:30 - S.H.M. Satijn
  04:52:30 - 04:53:00 - R.A.M.M. Ernst
  04:53:00 - 04:54:14 - S.H.M. Satijn
  04:54:14 - 05:01:48 - E.G.M. Roemer
  05:01:48 - 05:02:42 - R.A.M.M. Ernst
  05:02:42 - 05:02:53 - S.H.M. Satijn
  05:02:53 - 05:03:09 - R.A.M.M. Ernst
  05:03:09 - 05:15:17 - E.G.M. Roemer
  05:15:17 - 05:15:51 - R.A.M.M. Ernst
  05:15:51 - 05:16:53 - S.H.M. Satijn
  05:16:53 - 05:18:53 - R.A.M.M. Ernst
  05:18:53 - 05:18:54 - E.G.M. Roemer
  05:18:54 - 05:19:01 - R.A.M.M. Ernst
  05:19:01 - 05:19:12 - R.A.M.M. Ernst
  05:19:12 - 05:19:14 - E.G.M. Roemer
  05:19:14 - 05:19:32 - E.E.C. Palmen
  05:19:32 - 05:19:38 - E.G.M. Roemer
  05:19:38 - 05:20:13 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  05:20:13 - 05:21:54 - E.G.M. Roemer
 13. 11

  Moties

  Titel
  2e Gewijzigde Motie vreemd 2952 Plusquin Schuuring inzake Varkenstallen Egchel
  3e Gewijzigde Motie vreemd 2958 Jetten inzake Hulp aan slachtoffers aardbeving
  6e Gewijzigde Motie vreemd 2954 Thewissen inzake IPO is dood. Lang leve IPO
  Gewijzigde Motie vreemd 2957 Plusquin Van Caldenberg inzake Betrekken Provinciale Staten bij afhandeling onderzoek grondverkoop Californië BV
  Gewijzigde Motie vreemd 2959 Berghorst Westen inzake Limburg verbreding veiligheidskader chemelot
  Motie vreemd 2955 Plusquin inzake Rekening houden met territorialiteit bij verplaatsen van bevers

  Toezeggingen

  Titel
  Inzichtelijk maken agrarische ontwikkelingen
  Inzichtelijk maken natuurvergunningen
  05:21:28 - 05:21:54 - E.G.M. Roemer
  05:21:54 - 05:26:14 - P.S.M.L. Plusquin
  05:26:14 - 05:29:44 - G.J.W. Gabriëls
  05:29:44 - 05:29:55 - P.S.M.L. Plusquin
  05:29:55 - 05:30:02 - G.J.W. Gabriëls
  05:30:02 - 05:30:35 - P.S.M.L. Plusquin
  05:30:35 - 05:34:01 - G.J.W. Gabriëls
  05:34:01 - 05:35:02 - E.G.M. Roemer
  05:35:02 - 05:35:53 - M.W. Thewissen
  05:35:53 - 05:36:32 - E.G.M. Roemer
  05:36:32 - 05:37:29 - M.M. van Toorenburg
  05:37:29 - 05:37:52 - E.G.M. Roemer
  05:37:52 - 05:39:54 - P.S.M.L. Plusquin
  05:39:54 - 05:39:55 - E.G.M. Roemer
  05:39:55 - 05:39:56 - M.W. Thewissen
  05:39:56 - 05:43:47 - G.J.W. Gabriëls
  05:43:47 - 05:44:32 - E.G.M. Roemer
  05:44:32 - 05:47:37 - M. van Caldenberg
  05:47:37 - 05:49:43 - S.H.M. Satijn
  05:49:43 - 05:49:51 - M. van Caldenberg
  05:49:51 - 05:50:35 - S.H.M. Satijn
  05:50:35 - 05:51:11 - E.G.M. Roemer
  05:51:11 - 05:53:04 - T.G.M. Jetten
  05:53:04 - 05:54:52 - A. Berghorst
  05:54:52 - 05:57:26 - M.M. van Toorenburg
  05:57:26 - 05:57:33 - A. Berghorst
  05:57:33 - 05:57:54 - M.M. van Toorenburg
  05:57:54 - 05:57:58 - E.G.M. Roemer
  05:57:58 - 05:58:17 - P.S.M.L. Plusquin
  05:58:17 - 05:58:33 - E.G.M. Roemer
  05:58:33 - 05:59:12 - P.S.M.L. Plusquin
  05:59:12 - 05:59:34 - E.G.M. Roemer
  05:59:34 - 06:00:17 - R.A.B. Claassen
  06:00:17 - 06:00:20 - E.G.M. Roemer
  06:00:20 - 06:00:49 - M.M. van Toorenburg
  06:00:49 - 06:00:54 - E.G.M. Roemer
  06:00:54 - 06:01:15 - E.E.C. Palmen
  06:01:15 - 06:01:19 - E.G.M. Roemer
  06:01:19 - 06:02:40 - M.M. van Toorenburg
  06:02:40 - 06:02:42 - E.G.M. Roemer
  06:02:42 - 06:03:37 - E.E.C. Palmen
  06:03:37 - 06:04:10 - H.M.V. van der Linden
  06:04:10 - 06:04:54 - J. Wolters Gregório
  06:04:54 - 06:05:19 - S.N. Koopman
  06:05:19 - 06:05:32 - E.G.M. Roemer
  06:05:32 - 06:06:18 - I.D.A.M. Voncken-Janssen
  06:06:18 - 06:12:03 - E.G.M. Roemer
 14. 12

  06:09:36 - 06:12:03 - E.G.M. Roemer