Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt gevraagd om de agenda voor de Statenvergadering van 29-9-2023 ongewijzigd vast te stellen.

  00:03:55 - 00:08:02 - E.G.M. Roemer
 2. 2

 3. 3

  00:15:41 - 00:31:20 - E.G.M. Roemer
  00:31:20 - 00:41:28 - R.P. Blijlevens
  00:41:40 - 00:44:49 - A.C.P Peters
 4. 4

  Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de Statenvergadering bij de Griffie. Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

 5. 5

  N.v.t.

  00:41:41 - 00:44:49 - A.C.P Peters
  00:44:49 - 00:49:50 - L.A.P. Vaessen
 6. 6

  Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt gevraagd de notulen van de Statenvergadering van 23-6-2023 en 30-6-2023 ongewijzigd vast te stellen.

 7. 7

  Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt voorgesteld de voorraadagenda ongewijzigd vast te stellen.

 8. 8
  HAMERSTUKKEN
 9. 9
  BEHANDELSTUKKEN
 10. 9.1

  Ter voorbereiding op de behandeling in de commissie vond op 8 september een extra, besloten, vergadering plaats van de commissie LEO. Deze vergadering was alleen toegankelijk voor Statenleden.
  In het coalitieakkoord 2023-2027 “Elke Limburger telt” heeft het college van GS een voorziening getroffen. Aan PS wordt voorgesteld om deze nu effectief te maken door het krediet toe te kennen. Daarmee kan de Realisatieovereenkomst met ProRail worden gesloten, en het project conform planning in uitvoering worden genomen.  Dit voorstel is behandeld in de Statencommissie LEO van 15-9-2023. De commissie heeft besloten om het voorstel als behandelstuk door te leiden naar PS van 29-9-2023.


  Provinciale Staten wordt gevraagd:

  1. In te stemmen met de actuele projectscope en –planning gericht op opdrachtverlening aan ProRail door middel van een Realisatieovereenkomst in oktober 2023 en ingebruikname Maaslijn in december 2027;
  2. In te stemmen met het ophogen van het investeringskrediet infraproject Maaslijn met een aanvullende kapitaallast van € 1,34 mln per jaar vanaf 2026 conform kredietbesluit zoals onder oplegging van geheimhouding ter inzage is gelegd. Dit met inachtneming van het feit dat er later een separaat voorstel voor meerkosten exploitatie zal worden voorgelegd; 
  3. Kennis te nemen van de resterende risico’s;
  4. In te stemmen met een blijvende inzet gericht op uitvoering van Statenmotie 2951.

  Stemuitslag

  voor 86%
  tegen 14%
  voor
  50PLUS (Statenlid) (1), BBB (Statenleden) (10), CDA (Statenleden) (4), D66 (Statenleden) (3), GroenLinks (Statenleden) (4), Horizon (1), JA21 (2), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), Partij voor de Dieren (Statenleden) (1), PvdA (Statenleden) (3), SP (Statenleden) (3), VVD (Statenleden) (4)
  tegen
  Forum voor Democratie (Statenleden) (1), PVV (Statenleden) (5)

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:
  1. In te stemmen met de actuele projectscope en –planning gericht op opdrachtverlening aan ProRail door middel van een Realisatieovereenkomst in oktober 2023 en ingebruikname Maaslijn in december 2027;
  2. In te stemmen met het ophogen van het investeringskrediet infraproject Maaslijn met een aanvullende kapitaallast van € 1,34 mln per jaar vanaf 2026 conform kredietbesluit zoals onder oplegging van geheimhouding ter inzage is gelegd. Dit met inachtneming van het feit dat er later een separaat voorstel voor meerkosten exploitatie zal worden voorgelegd;
  3. Kennis te nemen van de resterende risico’s;
  4. In te stemmen met een blijvende inzet gericht op uitvoering van Statenmotie 2951.

  Aangenomen

  Moties

  Titel
  Motie 2987 Berghorst c.s. inzake Maaslijn is een Rijksproject 2!
  00:46:41 - 00:49:50 - L.A.P. Vaessen
  00:49:50 - 00:52:07 - J. Wolters Gregório
  00:52:07 - 00:54:59 - P.S.M.L. Plusquin
  00:54:59 - 01:03:01 - P.J.M. Loomans
  01:03:01 - 01:05:01 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  01:05:01 - 01:07:53 - H.P.A. Sol
  01:07:53 - 01:08:32 - M.Th. Bosch
  01:08:32 - 01:10:35 - R.B. Driessen
  01:10:35 - 01:14:21 - W.A.J IJpelaar
  01:14:21 - 01:31:16 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:31:21 - 01:37:34 - E.G.M. Roemer
 11. 9.2

  Op 1-7-2022 is een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) in werking getreden. Deze wijziging heeft als voornaamste doelstelling om de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen te versterken. 
  Dit voorstel is behandeld in de Statencommissie LEO van 15-9-2023. 


  De commissie heeft geen zienswijzen en heeft besloten om het voorstel als behandelstuk door te leiden naar PS van 29-9-2023. 


  Provinciale Staten wordt gevraagd:

  1. Kennis te nemen van het voornemen tot het treffen van de centrumregeling RES MML;
  2. Geen zienswijze in te dienen op het ontwerpbesluit centrumregeling RES NML.

  Stemuitslag

  voor 80%
  tegen 20%
  voor
  50PLUS (Statenlid) (1), BBB (Statenleden) (10), CDA (Statenleden) (4), D66 (Statenleden) (3), GroenLinks (Statenleden) (4), Horizon (1), JA21 (2), Partij voor de Dieren (Statenleden) (1), PvdA (Statenleden) (3), SP (Statenleden) (3), VVD (Statenleden) (4)
  tegen
  Forum voor Democratie (Statenleden) (1), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), PVV (Statenleden) (6)

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:
  1. Kennis te nemen van het voornemen tot het treffen van de centrumregeling RES MML en
  2. Geen zienswijze in te dienen op het ontwerpbesluit centrumregeling RES NML.

  Aangenomen


  Met stemverklaring tegen: LOKAAL-LIMBURG

  Amendementen

  Titel
  Amendement 170 Megens inzake gelijkwaardige partner
  01:31:24 - 01:37:34 - E.G.M. Roemer
  01:37:34 - 01:49:56 - R.J.H. Franssen
  01:49:56 - 01:56:35 - J. Huizing
  01:56:35 - 02:02:09 - B.J.M.H. Megens
  02:56:20 - 03:31:11 - R.J.H. Franssen
  03:38:34 - 03:53:01 - P.S.M.L. Plusquin
  03:53:01 - 04:11:21 - R.A.B. Claassen
  04:11:24 - 04:13:20 - E.G.M. Roemer
 12. 10

  Moties

  Titel
  2e Gewijzigde Motie vreemd 2988 Plusquin c.s. inzake Preventie beter dan afschot wilde zwijnen in Meerssen
  Motie vreemd 2989 Claassen inzake iedereen een duit uit het zakje

  Toezeggingen

  Titel
  Nader informeren over effectiviteit ecoducten Bunderbos
 13. 11
  Sluiting