Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt gevraagd om de agenda voor de Statenvergadering van 12-5-2023 gewijzigd vast te stellen.

  00:00:03 - 00:02:47 - Emile Roemer
  00:03:34 - 00:03:36 - inspreek 2
  00:03:44 - 00:04:28 - Emile Roemer
  00:04:36 - 00:04:39 - inspreek 2
  00:04:39 - 00:04:45 - inspreek 1
  00:04:45 - 00:08:44 - Emile Roemer
  00:08:44 - 00:08:50 - inspreek 2
  00:08:50 - 00:08:52 - Emile Roemer
  00:08:52 - 00:08:53 - inspreek 2
  00:08:53 - 00:10:06 - Emile Roemer
  00:10:19 - 00:10:28 - Spreekstoel
  00:10:28 - 00:13:04 - M.T.P. Jenneskens
  00:13:05 - 00:13:08 - Emile Roemer
  00:13:18 - 00:13:25 - Spreekstoel
  00:13:25 - 00:17:29 - S.H.M. Satijn
  00:17:30 - 00:17:41 - Emile Roemer
  00:17:53 - 00:17:54 - Emile Roemer
  00:17:54 - 00:18:02 - Spreekstoel
  00:18:02 - 00:18:05 - M.T.P. Jenneskens
  00:18:05 - 00:19:04 - M.T.P. Jenneskens
  00:19:05 - 00:19:08 - Emile Roemer
  00:19:13 - 00:19:14 - Spreekstoel
  00:19:14 - 00:21:16 - S.H.M. Satijn
  00:21:17 - 00:21:25 - Emile Roemer
  00:21:31 - 00:21:37 - inspreek 1
  00:21:37 - 00:21:42 - M.L.H. Depondt-Olivers
  00:21:42 - 00:22:03 - M.L.H. Depondt-Olivers
  00:22:03 - 00:22:05 - Emile Roemer
  00:22:05 - 00:22:11 - Spreekstoel
  00:22:11 - 00:22:17 - S.H.M. Satijn
  00:22:17 - 00:22:19 - Emile Roemer
  00:22:23 - 00:22:25 - inspreek 1
  00:22:25 - 00:22:30 - J. Wolters Gregório
  00:22:30 - 00:22:32 - J. Wolters Gregório
  00:22:32 - 00:22:33 - Emile Roemer
  00:22:33 - 00:22:40 - inspreek 1
  00:22:40 - 00:23:26 - J. Wolters Gregório
  00:23:26 - 00:23:27 - Emile Roemer
  00:23:27 - 00:23:31 - Emile Roemer
  00:23:31 - 00:23:34 - S.H.M. Satijn
  00:23:34 - 00:23:43 - Spreekstoel
  00:23:43 - 00:23:48 - S.H.M. Satijn
  00:23:48 - 00:23:51 - Emile Roemer
  00:23:53 - 00:23:54 - inspreek 1
  00:23:54 - 00:24:57 - A. Berghorst
  00:24:57 - 00:24:58 - Emile Roemer
  00:24:58 - 00:24:59 - Spreekstoel
  00:24:59 - 00:25:01 - S.H.M. Satijn
  00:25:01 - 00:25:44 - S.H.M. Satijn
  00:25:44 - 00:25:55 - Emile Roemer
  00:25:55 - 00:26:02 - Spreekstoel
  00:26:02 - 00:28:38 - Emile Roemer
 2. 2
  Installatie burgercommissieleden
 3. 3

  Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de Statenvergadering bij de Griffie. Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

 4. 5

  Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt gevraagd de notulen van de Statenvergadering van 28-03-2023, 29-03-2023 en 14-04-2023 ongewijzigd vast te stellen.

 5. 6

  Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt voorgesteld de voorraadagenda ongewijzigd vast te stellen.

 6. 7
  HAMERSTUKKEN
 7. 7.1

  In de 11e Voortgangsrapportage N280 wegvak Roermond vraagt GS om de status Groot Project te beëindigen. De Griffie heeft n.a.v. dit verzoek een analyse opgesteld die terug te vinden is in de sonderende nota. De commissie wordt gevraagd bij de behandeling van deze nota een keuze te maken uit de 3 voorgelegde opties te weten:
  a) PS adviseren om in te stemmen met het beëindigen van de status Groot Project voor het project N280 wegvak Roermond en de Voortgangsrapportage (VGR) 11 binnen het Integraal Programma Mobiliteitsopgaven Limburg (IPML)6 te beschouwen als eindevaluatie;
  b) GS te vragen om naast VGR 11 een aparte eindevaluatie op te stellen voor de N280 wegvak Roermond en deze via een Statenvoorstel voor te leggen aan PS;
  c) PS adviseren om niet in te stemmen met het beëindigen van de status Groot Project voor het project N280 weg Roermond en de huidige werkwijze (rapportage als Groot Project, als onderdeel van het IPML) te continueren.
  Tijdens de vergadering van de Interim Statencommissie op 14-4-2023 heeft de commissie gekozen voor optie a.


  Het Statenvoorstel is besproken in de Statencommissie ISC van 14-04-2023 en als hamerstuk doorgeleid naar PS 12-05-2023.


  Voorgesteld besluit:
  om in te stemmen met het beëindigen van de status Groot Project voor het project N280-wegvak Roermond en het IPML6 te beschouwen als eindevaluatie.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50PLUS (Statenlid) (1), BBB (Statenleden) (10), CDA (Statenleden) (5), D66 (Statenleden) (3), Forum voor Democratie (Statenleden) (1), GroenLinks (Statenleden) (3), JA21 (2), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (1), Partij voor de Dieren (Statenleden) (2), PvdA (Statenleden) (3), PVV (Statenleden) (6), SP (Statenleden) (3), VVD (Statenleden) (5)

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:

  Om in te stemmen met het beëindigen van de status Groot Project voor het project N280- wegvak Roermond en het IPML6 te beschouwen als eindevaluatie.

  Zonder beraad aangenomen.

 8. 7.2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50PLUS (Statenlid) (1), BBB (Statenleden) (10), CDA (Statenleden) (5), D66 (Statenleden) (3), Forum voor Democratie (Statenleden) (1), GroenLinks (Statenleden) (3), JA21 (2), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (1), Partij voor de Dieren (Statenleden) (2), PvdA (Statenleden) (3), PVV (Statenleden) (6), SP (Statenleden) (3), VVD (Statenleden) (5)

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:

  1. Dhr. L.A.P. (Leon) Vaessen aan te wijzen als 1e vicevoorzitter van Provinciale Staten voor de Statenperiode 2023-2027.
  2. Dhr. M. Th. (Mart) Bosch aan te wijzen als 2e vicevoorzitter van Provinciale Staten voor de Statenperiode 2023-2027.

  Zonder beraad aangenomen.

 9. 8

  Moties

  Titel
  Motie vreemd 2965 Berghorst c.s. inzake Perspectief en zekerheid voor werknemers VDL NedCar
  00:28:10 - 00:28:38 - Emile Roemer
  00:28:50 - 00:28:55 - Spreekstoel
  00:28:55 - 00:30:25 - A. Berghorst
  00:30:29 - 00:30:39 - Emile Roemer
  00:30:39 - 00:30:42 - inspreek 1
  00:30:42 - 00:30:45 - P.S.M.L. Plusquin
  00:30:45 - 00:31:08 - P.S.M.L. Plusquin
  00:31:08 - 00:31:09 - Spreekstoel
  00:31:09 - 00:31:15 - Spreekstoel
  00:31:15 - 00:31:42 - A. Berghorst
  00:31:42 - 00:31:47 - Emile Roemer
  00:31:47 - 00:31:51 - inspreek 2
  00:31:51 - 00:31:54 - R.A.B. Claassen
  00:31:54 - 00:32:30 - R.A.B. Claassen
  00:32:30 - 00:32:31 - Emile Roemer
  00:32:31 - 00:32:32 - Emile Roemer
  00:32:32 - 00:32:34 - Spreekstoel
  00:32:34 - 00:32:49 - A. Berghorst
  00:32:49 - 00:32:50 - inspreek 2
  00:32:50 - 00:32:51 - inspreek 2
  00:32:51 - 00:33:17 - R.A.B. Claassen
  00:33:17 - 00:33:18 - inspreek 2
  00:33:18 - 00:33:20 - Spreekstoel
  00:33:20 - 00:33:40 - A. Berghorst
  00:33:41 - 00:33:42 - Emile Roemer
  00:33:42 - 00:33:44 - inspreek 2
  00:33:44 - 00:33:45 - Emile Roemer
  00:33:45 - 00:33:48 - inspreek 2
  00:33:48 - 00:34:01 - R.A.B. Claassen
  00:34:01 - 00:34:02 - Emile Roemer
  00:34:02 - 00:34:03 - Spreekstoel
  00:34:03 - 00:34:06 - A. Berghorst
  00:34:06 - 00:34:07 - Emile Roemer
  00:34:07 - 00:34:09 - A. Berghorst
  00:34:10 - 00:34:12 - inspreek 1
  00:34:12 - 00:34:22 - P.S.M.L. Plusquin
  00:34:22 - 00:34:23 - Emile Roemer
  00:34:23 - 00:34:24 - Spreekstoel
  00:34:24 - 00:34:41 - A. Berghorst
  00:34:42 - 00:34:44 - inspreek 1
  00:34:44 - 00:35:10 - P.S.M.L. Plusquin
  00:35:10 - 00:35:13 - Emile Roemer
  00:35:16 - 00:35:25 - inspreek 2
  00:35:25 - 00:35:34 - P.F.M. Schyns
  00:35:34 - 00:35:35 - Emile Roemer
  00:35:35 - 00:35:37 - inspreek 2
  00:35:37 - 00:35:44 - Emile Roemer
  00:35:44 - 00:35:50 - inspreek 2
  00:35:50 - 00:35:52 - Spreekstoel
  00:35:52 - 00:35:55 - S.H.M. Satijn
  00:35:55 - 00:36:27 - S.H.M. Satijn
  00:36:27 - 00:37:01 - Emile Roemer
  00:37:01 - 00:37:06 - inspreek 2
  00:37:06 - 00:37:08 - R.A.B. Claassen
  00:37:08 - 00:37:12 - Emile Roemer
  00:37:12 - 00:37:13 - Emile Roemer
  00:45:09 - 00:45:16 - Emile Roemer
  00:45:30 - 00:45:46 - Emile Roemer
  00:45:46 - 00:45:47 - inspreek 1
  00:45:47 - 00:45:48 - inspreek 1
  00:45:48 - 00:46:10 - P.S.M.L. Plusquin
  00:46:11 - 00:46:12 - Emile Roemer
  00:46:16 - 00:46:17 - inspreek 1
  00:46:17 - 00:46:38 - R.B. Driessen
  00:46:38 - 00:46:39 - Emile Roemer
  00:46:46 - 00:46:47 - inspreek 2
  00:46:47 - 00:47:24 - R.A.B. Claassen
  00:47:25 - 00:47:26 - Emile Roemer
  00:47:29 - 00:47:30 - inspreek 1
  00:47:30 - 00:48:06 - T.G.M. Jetten
  00:48:06 - 00:48:08 - Emile Roemer
  00:48:12 - 00:48:14 - M.L.H. Depondt-Olivers
  00:48:14 - 00:49:14 - M.L.H. Depondt-Olivers
  00:49:15 - 00:49:24 - Emile Roemer
  00:49:27 - 00:49:49 - Emile Roemer
  00:49:57 - 00:50:06 - Emile Roemer
  00:50:08 - 00:50:41 - Emile Roemer
 10. 9

  00:50:23 - 00:50:41 - Emile Roemer