Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt gevraagd om de agenda voor de Statenvergadering van 23-06-2023 ongewijzigd vast te stellen.

  00:09:07 - 00:09:11 - Emile Roemer
  00:09:52 - 00:13:20 - Emile Roemer
  00:13:32 - 00:14:08 - Spreekstoel
 2. 2

  00:14:07 - 00:14:08 - Spreekstoel
  00:14:08 - 00:15:57 - E.G.M. Roemer
  00:16:38 - 00:17:55 - Emile Roemer
  00:18:01 - 00:18:02 - Spreekstoel
  00:18:02 - 00:18:46 - Marlou Jenneskens
  00:18:48 - 00:19:11 - Emile Roemer
  00:19:30 - 00:19:35 - inspreek 1
  00:19:35 - 00:20:09 - Emile Roemer
  00:20:09 - 00:20:39 - inspreek 1
  00:20:39 - 00:21:22 - E.G.M. Roemer
  00:22:15 - 00:22:53 - inspreek 3
  00:22:53 - 00:23:02 - inspreek 1
  00:23:02 - 00:23:03 - inspreek 1
  00:23:30 - 00:23:48 - Emile Roemer
  00:24:20 - 00:24:24 - Emile Roemer
  00:24:24 - 00:24:37 - inspreek 3
  00:24:37 - 00:25:38 - E.G.M. Roemer
  00:25:38 - 00:25:48 - inspreek 1
  00:25:48 - 00:27:12 - E.G.M. Roemer
  00:27:12 - 00:27:23 - inspreek 3
  00:27:46 - 00:27:51 - inspreek 3
  00:30:18 - 00:30:25 - Emile Roemer
  00:30:25 - 00:32:22 - E.G.M. Roemer
 3. 3

  Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de Statenvergadering bij de Griffie. Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

 4. 4

  N.v.t.

 5. 5

  Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt gevraagd de notulen van de Statenvergadering van 12-05-2023 ongewijzigd vast te stellen.

  00:30:36 - 00:32:22 - E.G.M. Roemer
 6. 6

  Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt voorgesteld de voorraadagenda ongewijzigd vast te stellen.

 7. 7
  HAMERSTUKKEN
 8. 7.1

  Met dit Statenvoorstel wordt met terugwerkende kracht vanaf 1-1-2023 een tarief van € 1.600,00 vast te stellen en van toepassing te verklaren voor een weigering van een verzoek tot omzetting van de PAS-melding in een vergunning. Dit betreft een verlaging van het tarief van € 2.289,75 naar € 1.600,00.
  Het Statenvoorstel is besproken in de ISC van 2-6-2023. De commissie heeft besloten het Statenvoorstel als hamerstuk door te geleiden naar de PS-vergadering van 23-6-2023.


  Voorgesteld besluit


  Provinciale Staten word gevraagd:
  tot het wijzigen van de Tarieventabel voor het jaar 2023 behorende bij en deel uitmakende van de Legesverordening Limburg 2023 en na vaststelling te publiceren in het Provinciaal Blad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50PLUS (Statenlid) (1), BBB (Statenleden) (10), CDA (Statenleden) (5), D66 (Statenleden) (3), Forum voor Democratie (Statenleden) (1), GroenLinks (Statenleden) (4), JA21 (1), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (1), Partij voor de Dieren (Statenleden) (2), PvdA (Statenleden) (3), PVV (Statenleden) (6), SP (Statenleden) (3), VVD (Statenleden) (5)

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:
  tot het wijzigen van de Tarieventabel voor het jaar 2023 behorende bij en deel uitmakende van de Legesverordening Limburg 2023.


  Artikel 1
  Artikel 2.4.3 van de Tarieventabel wordt als volgt gewijzigd:


  2.4.3: Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van het verzoek tot het omzetten van een PAS melding naar een vergunning, danwel het omzetten van een PAS melding op verzoek welke dient te worden geweigerd, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten: € 1.600,00.


  Artikel 2
  1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van bekendmaking.
  2. De datum van ingang van de wijziging is 1 januari 2023. Dit houdt dus een terugwerkende kracht in van de wijziging.

  00:31:15 - 00:32:22 - E.G.M. Roemer
  00:32:38 - 00:32:40 - Spreekstoel
  00:32:40 - 00:35:43 - Duncan Zeedzen
  00:35:43 - 00:35:56 - Spreekstoel
  00:35:56 - 00:35:58 - E.G.M. Roemer
  00:36:11 - 00:36:13 - Spreekstoel
  00:36:13 - 00:36:17 - M.L.H. Depondt-Olivers
  00:36:17 - 00:39:04 - M.L.H. Depondt-Olivers
  00:39:04 - 00:39:06 - Emile Roemer
  00:39:06 - 00:39:07 - Spreekstoel
  00:39:07 - 00:39:08 - Spreekstoel
  00:39:08 - 00:39:14 - inspreek 2
  00:39:14 - 00:39:17 - R.A.B. Claassen
  00:39:17 - 00:39:21 - Emile Roemer
  00:39:21 - 00:39:22 - inspreek 2
  00:39:25 - 00:39:27 - R.A.B. Claassen
  00:39:27 - 00:39:30 - inspreek 2
  00:39:30 - 00:39:42 - R.A.B. Claassen
  00:39:42 - 00:39:51 - inspreek 1
  00:39:51 - 00:39:53 - R.A.B. Claassen
  00:39:53 - 00:39:55 - Emile Roemer
  00:39:55 - 00:40:09 - M.L.H. Depondt-Olivers
  00:40:09 - 00:40:18 - inspreek 1
  00:40:18 - 00:40:21 - R.A.B. Claassen
  00:40:21 - 00:40:22 - Emile Roemer
  00:40:22 - 00:40:25 - Spreekstoel
  00:40:25 - 00:44:38 - M.L.H. Depondt-Olivers
  00:44:40 - 00:44:44 - Emile Roemer
  00:44:44 - 00:44:46 - E.G.M. Roemer
  00:44:56 - 00:45:11 - Emile Roemer
  00:45:12 - 00:45:17 - Spreekstoel
  00:45:17 - 00:45:19 - R.B. Driessen
  00:45:19 - 00:46:06 - R.B. Driessen
  00:46:06 - 00:46:07 - E.G.M. Roemer
  00:46:07 - 00:46:09 - R.B. Driessen
  00:46:09 - 00:46:11 - E.G.M. Roemer
  00:46:11 - 00:46:14 - E.G.M. Roemer
  00:46:26 - 00:46:32 - Spreekstoel
  00:46:32 - 00:48:57 - H.P.A. Sol
  00:49:01 - 00:49:11 - Emile Roemer
  00:49:26 - 00:49:28 - Spreekstoel
  00:49:28 - 00:55:53 - P.F.M. Schyns
  00:55:53 - 00:56:19 - Emile Roemer
  00:56:40 - 00:56:43 - Spreekstoel
  00:56:43 - 00:59:11 - A.C.P Peters
  00:59:17 - 00:59:18 - Emile Roemer
  00:59:18 - 00:59:27 - E.G.M. Roemer
  00:59:46 - 00:59:48 - Spreekstoel
  00:59:48 - 00:59:56 - E.A. Schuuring
  00:59:56 - 01:04:00 - E.A. Schuuring
  01:04:01 - 01:04:08 - Emile Roemer
  01:04:08 - 01:04:18 - Emile Roemer
  01:04:36 - 01:04:38 - Spreekstoel
  01:04:38 - 01:04:41 - R.A.B. Claassen
  01:04:41 - 01:11:21 - R.A.B. Claassen
  01:11:26 - 01:11:27 - Emile Roemer
  01:11:27 - 01:11:35 - Emile Roemer
  01:11:48 - 01:11:49 - J. Wolters Gregório
  01:11:49 - 01:11:58 - Spreekstoel
  01:11:58 - 01:14:01 - J. Wolters Gregório
  01:14:02 - 01:14:07 - Emile Roemer
  01:14:16 - 01:15:23 - Spreekstoel
  01:15:23 - 01:16:22 - H.L.M. Nijskens
  01:16:23 - 01:16:27 - Emile Roemer
  01:16:27 - 01:16:35 - Emile Roemer
  01:16:35 - 01:16:38 - Anne-Marie Fischer-Otten
  01:16:38 - 01:20:51 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  01:20:55 - 01:20:58 - Emile Roemer
  01:20:58 - 01:20:59 - Emile Roemer
  01:33:31 - 01:33:35 - Emile Roemer
  01:34:29 - 01:34:33 - Emile Roemer
  01:34:53 - 01:34:54 - Spreekstoel
  01:34:54 - 01:34:56 - A.G.M. Roest
  01:34:56 - 01:37:07 - A.G.M. Roest
  01:37:07 - 01:37:16 - Emile Roemer
  01:37:16 - 01:37:17 - Spreekstoel
  01:37:17 - 01:37:18 - Spreekstoel
  01:37:19 - 01:37:28 - Spreekstoel
  01:37:28 - 01:37:33 - Spreekstoel
  01:37:33 - 01:37:53 - Emile Roemer
  01:37:56 - 01:37:59 - Emile Roemer
  01:38:09 - 01:38:12 - Depute
  01:38:12 - 01:38:17 - A.G.M. Roest
  01:38:17 - 01:38:25 - A.G.M. Roest
  01:38:25 - 01:43:59 - A.G.M. Roest
  01:43:59 - 01:44:01 - Emile Roemer
  01:44:01 - 01:44:10 - Emile Roemer
  01:44:10 - 01:53:28 - Depute
  01:53:28 - 01:53:33 - Depute
  01:53:33 - 01:53:36 - Emile Roemer
  01:53:36 - 01:53:37 - Emile Roemer
  01:53:37 - 01:53:40 - Depute
  01:53:40 - 01:54:49 - S.H.M. Satijn
  01:54:49 - 01:54:52 - Emile Roemer
  01:54:52 - 01:55:00 - Depute
  01:55:00 - 01:57:21 - S.H.M. Satijn
  01:57:21 - 01:57:24 - Emile Roemer
  01:57:24 - 01:57:28 - Emile Roemer
  01:57:28 - 01:57:33 - Depute
  01:57:33 - 01:58:35 - G.J.W. Gabriëls
  01:58:37 - 01:58:39 - Emile Roemer
  01:58:39 - 01:59:58 - Depute
  01:59:58 - 02:00:00 - Emile Roemer
  02:00:00 - 02:00:40 - Emile Roemer
  02:00:40 - 02:00:44 - inspreek 1
  02:00:44 - 02:02:34 - H.P.A. Sol
  02:02:37 - 02:02:44 - Emile Roemer
  02:02:47 - 02:02:52 - Emile Roemer
  02:02:56 - 02:03:01 - inspreek 1
  02:03:01 - 02:03:54 - A.C.P Peters
  02:03:54 - 02:04:08 - Emile Roemer
  02:04:08 - 02:04:33 - A.C.P Peters
  02:04:33 - 02:04:44 - Emile Roemer
  02:04:58 - 02:04:59 - inspreek 1
  02:04:59 - 02:06:23 - E.A. Schuuring
  02:06:24 - 02:06:25 - Emile Roemer
  02:06:25 - 02:06:28 - Emile Roemer
  02:06:41 - 02:07:01 - inspreek 1
  02:07:01 - 02:07:17 - R.A.B. Claassen
  02:07:18 - 02:07:21 - Emile Roemer
  02:07:21 - 02:07:23 - Emile Roemer
  02:07:28 - 02:07:54 - inspreek 1
  02:07:56 - 02:08:03 - Emile Roemer
  02:08:04 - 02:08:16 - Anne-Marie Fischer-Otten
  02:08:16 - 02:08:21 - Emile Roemer
  02:10:30 - 02:10:31 - Spreekstoel
  02:11:45 - 02:11:48 - Emile Roemer
  02:11:48 - 02:11:58 - Emile Roemer
  02:11:58 - 02:12:05 - Depute
  02:12:05 - 02:14:01 - A.G.M. Roest
  02:14:01 - 02:14:05 - Emile Roemer
  02:14:05 - 02:14:12 - Emile Roemer
  02:14:13 - 02:14:16 - inspreek 3
  02:14:16 - 02:14:32 - R.A.B. Claassen
  02:14:32 - 02:14:34 - Emile Roemer
  02:14:34 - 02:14:41 - Depute
  02:14:41 - 02:14:50 - A.G.M. Roest
  02:14:50 - 02:14:51 - inspreek 3
  02:14:51 - 02:14:54 - inspreek 3
  02:14:54 - 02:15:02 - Depute
  02:15:02 - 02:15:06 - A.G.M. Roest
  02:15:06 - 02:15:07 - Depute
  02:15:07 - 02:15:15 - inspreek 3
  02:15:15 - 02:15:33 - R.A.B. Claassen
  02:15:33 - 02:15:36 - Depute
  02:15:36 - 02:15:38 - A.G.M. Roest
  02:15:38 - 02:15:50 - A.G.M. Roest
  02:15:50 - 02:15:51 - inspreek 3
  02:15:51 - 02:15:52 - Depute
  02:15:52 - 02:15:54 - R.A.B. Claassen
  02:15:54 - 02:15:56 - Emile Roemer
  02:15:56 - 02:17:03 - Emile Roemer
  02:17:36 - 02:18:47 - Emile Roemer
  02:19:06 - 02:29:58 - Emile Roemer
  02:31:04 - 02:31:29 - Emile Roemer
  02:40:52 - 02:40:54 - Spreekstoel
  02:40:56 - 02:41:01 - Spreekstoel
  02:50:34 - 02:50:40 - inspreek 1
  02:50:54 - 02:51:03 - Spreekstoel
 9. 7.2

  Het project Stationsomgeving Beek-Elsloo maakt deel uit van de Heroverweging Mobiliteitsopgaven en -ambities uit februari 2020. De scope van het project is ongewijzigd.
  Uit de laatste geactualiseerde projectbegroting blijkt dat de verwachte kosten gestegen zijn t.o.v. het projectkrediet zoals opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst (tussen provincie en de gemeenten Beek en Stein). Hierover zijn de Staten al geïnformeerd via de VGR IPML.
  Het tekort voor de provincie is € 1.099.000. Op basis van het eerste bijstellingsmoment en conform de financiële verordening wordt dit extra benodigd krediet gevraagd via dit Statenvoorstel.
  Het Statenvoorstel is besproken in de ISC van 2-6-2023. De commissie heeft besloten het Statenvoorstel als hamerstuk door te geleiden naar de PS-vergadering van 23-6-2023.


  Voorgesteld besluit


  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  1. aanvullend krediet ter hoogte van € 1.099.000 toe te kennen aan project Stationsomgeving Beek-Elsloo; 
  2. dit aanvullend krediet te dekken uit de daarvoor bedoelde risicocomponent onder het kapitaallastenplafond.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50PLUS (Statenlid) (1), BBB (Statenleden) (10), CDA (Statenleden) (5), D66 (Statenleden) (3), Forum voor Democratie (Statenleden) (1), GroenLinks (Statenleden) (4), JA21 (1), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (1), Partij voor de Dieren (Statenleden) (2), PvdA (Statenleden) (3), PVV (Statenleden) (6), SP (Statenleden) (3), VVD (Statenleden) (5)

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:


  1. Aanvullend krediet ter hoogte van € 1.099.000 toe te kennen aan project Stationsomgeving Beek-Elsloo;
  2. Dit aanvullend krediet te dekken uit de daarvoor bedoelde risicocomponent onder het kapitaallastenplafond.

  00:31:30 - 00:32:22 - E.G.M. Roemer
 10. 8

  00:31:37 - 00:32:22 - E.G.M. Roemer
 11. 8.1

  Op grond van artikel 201 Provinciewet leggen GS aan PS over elk begrotingsjaar verantwoording af over het door hen gevoerde bestuur onder overlegging van de jaarrekening en het jaarverslag.
  Volgens artikel 202 Provinciewet stellen PS de jaarrekening en het jaarverslag vast in het jaar volgend op het begrotingsjaar. De jaarrekening betreft alle baten en lasten van de provincie.
  PS wijzen een of meer accountants aan als bedoeld in artikel 393, eerste lid van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, belast met de controle van de in artikel 201 bedoelde jaarrekening en het daarbij verstrekken van een accountantsverklaring en het uitbrengen van een verslag van bevindingen.
  De accountantsverklaring geeft op grond van de uitgevoerde controle aan of:
  a. de jaarrekening een getrouw beeld geeft van zowel de baten en lasten als de grootte en de samenstelling van het vermogen;
  b. de baten en lasten, alsmede de balansmutaties, rechtmatig tot stand zijn gekomen;
  c. de jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels, bedoeld in artikel 190; en
  d. het jaarverslag met de jaarrekening verenigbaar is.
  Volgens artikel 4 van de Controleverordening Provincie Limburg 2020 (Inrichting accountantcontrole) stellen PS jaarlijks het controleprotocol (opdracht inclusief speerpunten) voor de accountantscontrole op de jaarrekening van de provincie vast. Dit is het kader waarbinnen de accountant te werk dient te gaan.
  Op grond van artikel 6 (Jaarstukken) van de Financiële Verordening Provincie Limburg 2023 leggen GS verantwoording af over de uitvoering van de programma's en hoe de resultaten zich verhouden tot de in de begroting gestelde doelen. Relevante afwijkingen worden toegelicht.
  Bij het vaststellen van het proces rondom de planning- en controlcyclus 2019 heeft u besloten de jaarstukken 2022 te laten voorzien van een analyse van de Statenonderzoeksfunctie. Deze is bij de vergaderstukken gevoegd.
  Op 11-5-2023 heeft een digitale inloopsessie plaatsgevonden om de jaarstukken toe te lichten.
  Op 30-5-2023 zijn de beantwoordingen van GS en Deloitte op de schriftelijke vragen toegevoegd aan de stukken.


  De A-politieke behandeling van de jaarstukken heeft plaatsgevonden in de ISC van 2-6-2023. De commissie adviseert Provinciale Staten tot het vaststellen van de Jaarstukken 2022.


  Voorgesteld besluit


  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  1. De Gewijzigde Jaarstukken 2022 vast te stellen, incl. de 2e begrotingswijziging 2023; 
  2. Het resultaat 2022 ad € 129.002.482 als volgt te bestemmen: 
  a. € 67.045.156 ter dekking van overboekingsvoorstellen; 
  b. € 49.960.000 storten in de nieuwe reserve Waterveiligheid Limburg; 
  c. € 9.723.437 storten in de risicoreserve Financieel Instrumentarium Sturing in Samenwerking; 
  d. € 2.273.889 toevoeging van het restant aan de Immunisatiereserve; 
  3. Diverse reserves op te heffen wegens functieverlies en de bestemmingsreserve Realisatie N280 hernoemen in de Bruteringsreserve N280.

  Stemuitslag

  voor 87%
  tegen 13%
  voor
  50PLUS (Statenlid) (1), BBB (Statenleden) (10), CDA (Statenleden) (5), D66 (Statenleden) (3), Forum voor Democratie (Statenleden) (1), GroenLinks (Statenleden) (4), JA21 (1), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (1), Partij voor de Dieren (Statenleden) (2), PvdA (Statenleden) (3), SP (Statenleden) (3), VVD (Statenleden) (5)
  tegen
  PVV (Statenleden) (6)

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:
  1. De Gewijzigde Jaarstukken 2022 vast te stellen, incl. de 2e begrotingswijziging 2023.
  2. Het resultaat 2022 ad € 129.002.482 als volgt te bestemmen:
  a. € 67.045.156 ter dekking van overboekingsvoorstellen;
  b. € 49.960.000 storten in de nieuwe reserve Waterveiligheid Limburg;
  c. € 9.723.437 storten in de risicoreserve Financieel Instrumentarium Sturing in Samenwerking;
  d. € 2.273.889 toevoeging van het restant aan de Immunisatiereserve.
  3. Diverse reserves op te heffen wegens functieverlies en de bestemmingsreserve Realisatie N280 hernoemen in de Bruteringsreserve N280.

  Amendementen

  Titel
  Amendement 169 Peters inzake fonds zwerfafval provinciale domeinen

  Toezeggingen

  Titel
  Provinciale Staten informeren in het kader van het Erfpachtkader
  Toesturen rapportage 'Integrale Circulaire Economie 2023'
  00:31:46 - 00:32:22 - E.G.M. Roemer
  00:32:38 - 00:32:40 - Spreekstoel
  00:32:40 - 00:35:43 - Duncan Zeedzen
  00:35:43 - 00:35:56 - Spreekstoel
  00:35:56 - 00:35:58 - E.G.M. Roemer
  00:36:11 - 00:36:13 - Spreekstoel
  00:36:13 - 00:36:17 - M.L.H. Depondt-Olivers
  00:36:17 - 00:39:04 - M.L.H. Depondt-Olivers
  00:39:04 - 00:39:06 - Emile Roemer
  00:39:06 - 00:39:07 - Spreekstoel
  00:39:07 - 00:39:08 - Spreekstoel
  00:39:08 - 00:39:14 - inspreek 2
  00:39:14 - 00:39:17 - R.A.B. Claassen
  00:39:17 - 00:39:21 - Emile Roemer
  00:39:21 - 00:39:22 - inspreek 2
  00:39:25 - 00:39:27 - R.A.B. Claassen
  00:39:27 - 00:39:30 - inspreek 2
  00:39:30 - 00:39:42 - R.A.B. Claassen
  00:39:42 - 00:39:51 - inspreek 1
  00:39:51 - 00:39:53 - R.A.B. Claassen
  00:39:53 - 00:39:55 - Emile Roemer
  00:39:55 - 00:40:09 - M.L.H. Depondt-Olivers
  00:40:09 - 00:40:18 - inspreek 1
  00:40:18 - 00:40:21 - R.A.B. Claassen
  00:40:21 - 00:40:22 - Emile Roemer
  00:40:22 - 00:40:25 - Spreekstoel
  00:40:25 - 00:44:38 - M.L.H. Depondt-Olivers
  00:44:40 - 00:44:44 - Emile Roemer
  00:44:44 - 00:44:46 - E.G.M. Roemer
  00:44:56 - 00:45:11 - Emile Roemer
  00:45:12 - 00:45:17 - Spreekstoel
  00:45:17 - 00:45:19 - R.B. Driessen
  00:45:19 - 00:46:06 - R.B. Driessen
  00:46:06 - 00:46:07 - E.G.M. Roemer
  00:46:07 - 00:46:09 - R.B. Driessen
  00:46:09 - 00:46:11 - E.G.M. Roemer
  00:46:11 - 00:46:14 - E.G.M. Roemer
  00:46:26 - 00:46:32 - Spreekstoel
  00:46:32 - 00:48:57 - H.P.A. Sol
  00:49:01 - 00:49:11 - Emile Roemer
  00:49:26 - 00:49:28 - Spreekstoel
  00:49:28 - 00:55:53 - P.F.M. Schyns
  00:55:53 - 00:56:19 - Emile Roemer
  00:56:40 - 00:56:43 - Spreekstoel
  00:56:43 - 00:59:11 - A.C.P Peters
  00:59:17 - 00:59:18 - Emile Roemer
  00:59:18 - 00:59:27 - E.G.M. Roemer
  00:59:46 - 00:59:48 - Spreekstoel
  00:59:48 - 00:59:56 - E.A. Schuuring
  00:59:56 - 01:04:00 - E.A. Schuuring
  01:04:01 - 01:04:08 - Emile Roemer
  01:04:08 - 01:04:18 - Emile Roemer
  01:04:36 - 01:04:38 - Spreekstoel
  01:04:38 - 01:04:41 - R.A.B. Claassen
  01:04:41 - 01:11:21 - R.A.B. Claassen
  01:11:26 - 01:11:27 - Emile Roemer
  01:11:27 - 01:11:35 - Emile Roemer
  01:11:48 - 01:11:49 - J. Wolters Gregório
  01:11:49 - 01:11:58 - Spreekstoel
  01:11:58 - 01:14:01 - J. Wolters Gregório
  01:14:02 - 01:14:07 - Emile Roemer
  01:14:16 - 01:15:23 - Spreekstoel
  01:15:23 - 01:16:22 - H.L.M. Nijskens
  01:16:23 - 01:16:27 - Emile Roemer
  01:16:27 - 01:16:35 - Emile Roemer
  01:16:35 - 01:16:38 - Anne-Marie Fischer-Otten
  01:16:38 - 01:20:51 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  01:20:55 - 01:20:58 - Emile Roemer
  01:20:58 - 01:20:59 - Emile Roemer
  01:33:31 - 01:33:35 - Emile Roemer
  01:34:29 - 01:34:33 - Emile Roemer
  01:34:53 - 01:34:54 - Spreekstoel
  01:34:54 - 01:34:56 - A.G.M. Roest
  01:34:56 - 01:37:07 - A.G.M. Roest
  01:37:07 - 01:37:16 - Emile Roemer
  01:37:16 - 01:37:17 - Spreekstoel
  01:37:17 - 01:37:18 - Spreekstoel
  01:37:19 - 01:37:28 - Spreekstoel
  01:37:28 - 01:37:33 - Spreekstoel
  01:37:33 - 01:37:53 - Emile Roemer
  01:37:56 - 01:37:59 - Emile Roemer
  01:38:09 - 01:38:12 - Depute
  01:38:12 - 01:38:17 - A.G.M. Roest
  01:38:17 - 01:38:25 - A.G.M. Roest
  01:38:25 - 01:43:59 - A.G.M. Roest
  01:43:59 - 01:44:01 - Emile Roemer
  01:44:01 - 01:44:10 - Emile Roemer
  01:44:10 - 01:53:28 - Depute
  01:53:28 - 01:53:33 - Depute
  01:53:33 - 01:53:36 - Emile Roemer
  01:53:36 - 01:53:37 - Emile Roemer
  01:53:37 - 01:53:40 - Depute
  01:53:40 - 01:54:49 - S.H.M. Satijn
  01:54:49 - 01:54:52 - Emile Roemer
  01:54:52 - 01:55:00 - Depute
  01:55:00 - 01:57:21 - S.H.M. Satijn
  01:57:21 - 01:57:24 - Emile Roemer
  01:57:24 - 01:57:28 - Emile Roemer
  01:57:28 - 01:57:33 - Depute
  01:57:33 - 01:58:35 - G.J.W. Gabriëls
  01:58:37 - 01:58:39 - Emile Roemer
  01:58:39 - 01:59:58 - Depute
  01:59:58 - 02:00:00 - Emile Roemer
  02:00:00 - 02:00:40 - Emile Roemer
  02:00:40 - 02:00:44 - inspreek 1
  02:00:44 - 02:02:34 - H.P.A. Sol
  02:02:37 - 02:02:44 - Emile Roemer
  02:02:47 - 02:02:52 - Emile Roemer
  02:02:56 - 02:03:01 - inspreek 1
  02:03:01 - 02:03:54 - A.C.P Peters
  02:03:54 - 02:04:08 - Emile Roemer
  02:04:08 - 02:04:33 - A.C.P Peters
  02:04:33 - 02:04:44 - Emile Roemer
  02:04:58 - 02:04:59 - inspreek 1
  02:04:59 - 02:06:23 - E.A. Schuuring
  02:06:24 - 02:06:25 - Emile Roemer
  02:06:25 - 02:06:28 - Emile Roemer
  02:06:41 - 02:07:01 - inspreek 1
  02:07:01 - 02:07:17 - R.A.B. Claassen
  02:07:18 - 02:07:21 - Emile Roemer
  02:07:21 - 02:07:23 - Emile Roemer
  02:07:28 - 02:07:54 - inspreek 1
  02:07:56 - 02:08:03 - Emile Roemer
  02:08:04 - 02:08:16 - Anne-Marie Fischer-Otten
  02:08:16 - 02:08:21 - Emile Roemer
  02:10:30 - 02:10:31 - Spreekstoel
  02:11:45 - 02:11:48 - Emile Roemer
  02:11:48 - 02:11:58 - Emile Roemer
  02:11:58 - 02:12:05 - Depute
  02:12:05 - 02:14:01 - A.G.M. Roest
  02:14:01 - 02:14:05 - Emile Roemer
  02:14:05 - 02:14:12 - Emile Roemer
  02:14:13 - 02:14:16 - inspreek 3
  02:14:16 - 02:14:32 - R.A.B. Claassen
  02:14:32 - 02:14:34 - Emile Roemer
  02:14:34 - 02:14:41 - Depute
  02:14:41 - 02:14:50 - A.G.M. Roest
  02:14:50 - 02:14:51 - inspreek 3
  02:14:51 - 02:14:54 - inspreek 3
  02:14:54 - 02:15:02 - Depute
  02:15:02 - 02:15:06 - A.G.M. Roest
  02:15:06 - 02:15:07 - Depute
  02:15:07 - 02:15:15 - inspreek 3
  02:15:15 - 02:15:33 - R.A.B. Claassen
  02:15:33 - 02:15:36 - Depute
  02:15:36 - 02:15:38 - A.G.M. Roest
  02:15:38 - 02:15:50 - A.G.M. Roest
  02:15:50 - 02:15:51 - inspreek 3
  02:15:51 - 02:15:52 - Depute
  02:15:52 - 02:15:54 - R.A.B. Claassen
  02:15:54 - 02:15:56 - Emile Roemer
  02:15:56 - 02:17:03 - Emile Roemer
  02:17:36 - 02:18:47 - Emile Roemer
  02:19:06 - 02:29:58 - Emile Roemer
  02:31:04 - 02:31:29 - Emile Roemer
  02:40:52 - 02:40:54 - Spreekstoel
  02:40:56 - 02:41:01 - Spreekstoel
  02:50:34 - 02:50:40 - inspreek 1
  02:50:54 - 02:51:03 - Spreekstoel
 12. 9

  02:18:45 - 02:18:47 - Emile Roemer
  02:19:06 - 02:29:58 - Emile Roemer
  02:31:04 - 02:31:29 - Emile Roemer
 13. 10

  02:31:28 - 02:31:29 - Emile Roemer
  02:40:52 - 02:40:54 - Spreekstoel
  02:40:56 - 02:41:01 - Spreekstoel
  02:50:34 - 02:50:40 - inspreek 1
  02:50:54 - 02:51:03 - Spreekstoel
  03:38:15 - 03:38:28 - Spreekstoel
  03:38:59 - 03:39:22 - Spreekstoel
  03:40:58 - 03:41:01 - inspreek 2
  03:41:10 - 03:41:20 - inspreek 2
  03:41:20 - 03:41:21 - inspreek 3
  03:41:21 - 03:41:25 - inspreek 2
  03:41:27 - 03:41:30 - inspreek 1
  03:41:34 - 03:41:35 - inspreek 3
  03:41:35 - 03:41:41 - inspreek 2
  03:41:41 - 03:41:45 - inspreek 3
  03:41:50 - 03:41:51 - inspreek 2
  03:43:42 - 03:44:07 - Spreekstoel
  04:08:43 - 04:08:45 - Emile Roemer
  04:14:55 - 04:14:58 - Spreekstoel
  04:14:59 - 04:15:00 - Spreekstoel
  04:34:45 - 04:37:57 - Emile Roemer
 14. 11

  Het verslag van de Commissie voor het onderzoek van de Geloofsbrieven en de brieven van de CdK d.d. 16 en 21 juni 2023 zijn inmiddels openbaar geworden. Deze zijn toegevoegd als bijlage bij dit agendapunt. 
  Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt gevraagd nieuwe gedeputeerden te benoemen. De stemming over personen gebeurt schriftelijk in de vergadering.

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:


  1. het aantal gedeputeerden vast te stellen op zes, voltijd, voor de Statenperiode 2023 – 2027;


  2. te benoemen tot gedeputeerde:
  - mevrouw E.A.M.B. Demollin-Schneiders;
  - de heer L. Faassen;
  - de heer J.J.M. Kuntzelaers;
  - de heer S.H.M. Satijn;
  - de heer M.L.M. Theuns;
  - de heer M. van Caldenberg;

  Zonder beraad aangenomen.
  Stemming 1 mevrouw E.A.M.B. Demollin-Schneiders: Demollin-Schneiders (31), blanco (5) en andere stemmen (9).
  Stemming 2 de heer L. Faassen: Faassen (28), blanco (6) en andere stemmen (11).
  Stemming 3 de heer J.J.M. Kuntzelaers: Kuntzelaers (36), blanco (4), en andere stemmen (5).
  Stemming 4 de heer S.H.M. Satijn: Satijn (32), blanco (5) en andere stemmen (8).
  Stemming 5 de heer M.L.M. Theuns: Theuns (29), blanco (5) en andere stemmen (11).
  Stemming 6 de heer M. van Caldenberg: Van Caldenberg (33), blanco (5) en andere stemmen (7).

  04:34:51 - 04:37:57 - Emile Roemer
  04:38:23 - 04:39:47 - Emile Roemer
  04:39:47 - 04:39:56 - Depute
  04:39:56 - 04:42:55 - M.L.H. Depondt-Olivers
  04:42:57 - 04:46:58 - Emile Roemer
  04:49:50 - 04:49:54 - Emile Roemer
  04:51:05 - 04:51:10 - Emile Roemer
  04:51:10 - 04:52:11 - Depute
  04:52:11 - 04:52:14 - A. Berghorst
  04:52:14 - 04:54:55 - Aleida Berghorst
  04:56:10 - 04:56:18 - Depute
  04:56:18 - 04:56:26 - A. Berghorst
  04:56:26 - 04:57:32 - Emile Roemer
  05:00:17 - 05:00:33 - Emile Roemer
  05:00:33 - 05:00:38 - Depute
  05:00:38 - 05:00:43 - A. Berghorst
  05:00:44 - 05:00:53 - Emile Roemer
  05:00:54 - 05:01:00 - Emile Roemer
  05:02:06 - 05:02:12 - Depute
  05:02:12 - 05:02:21 - Emile Roemer
  05:02:21 - 05:02:22 - Depute
  05:02:22 - 05:05:33 - A. Berghorst
  05:07:18 - 05:07:37 - Depute
  05:07:45 - 05:07:48 - Emile Roemer
  05:07:48 - 05:08:15 - Emile Roemer
  05:13:17 - 05:13:21 - Depute
  05:13:21 - 05:13:26 - Emile Roemer
  05:13:26 - 05:13:27 - Emile Roemer
  05:13:28 - 05:13:30 - Depute
  05:13:30 - 05:16:39 - A. Berghorst
  05:17:09 - 05:17:11 - Depute
  05:17:11 - 05:17:22 - A. Berghorst
  05:17:22 - 05:17:25 - Emile Roemer
  05:17:25 - 05:17:29 - Emile Roemer
  05:17:38 - 05:17:48 - Emile Roemer
  05:22:21 - 05:22:24 - Depute
  05:22:24 - 05:22:27 - Emile Roemer
  05:22:27 - 05:22:29 - Emile Roemer
  05:22:30 - 05:22:36 - Depute
  05:22:36 - 05:25:35 - A. Berghorst
  05:25:59 - 05:26:03 - Depute
  05:26:03 - 05:26:13 - A. Berghorst
  05:26:13 - 05:26:14 - Emile Roemer
  05:26:14 - 05:26:18 - Emile Roemer
  05:26:28 - 05:26:42 - Emile Roemer
  05:31:15 - 05:31:17 - Depute
  05:31:17 - 05:31:18 - A. Berghorst
  05:31:18 - 05:31:23 - Emile Roemer
  05:31:24 - 05:31:28 - Depute
  05:31:28 - 05:31:35 - A. Berghorst
  05:31:35 - 05:34:21 - A. Berghorst
  05:34:47 - 05:34:53 - Depute
  05:34:53 - 05:34:59 - A. Berghorst
  05:34:59 - 05:35:04 - Emile Roemer
  05:35:14 - 05:35:28 - Emile Roemer
  05:40:08 - 05:40:11 - Depute
  05:40:12 - 05:40:20 - Emile Roemer
  05:40:21 - 05:40:23 - Depute
  05:40:23 - 05:43:41 - A. Berghorst
  05:43:50 - 05:43:57 - Depute
  05:43:57 - 05:44:00 - A. Berghorst
  05:44:00 - 05:44:06 - Emile Roemer
  05:44:11 - 05:44:43 - Emile Roemer
  05:45:25 - 05:46:17 - Emile Roemer
  05:47:00 - 05:47:12 - inspreek 2
  05:47:12 - 05:50:29 - Emile Roemer
  05:50:44 - 05:51:11 - Spreekstoel
  05:51:11 - 05:58:09 - Emile Roemer
  05:58:19 - 05:59:43 - Emile Roemer
 15. 12

  05:58:25 - 05:59:43 - Emile Roemer
  05:59:49 - 05:59:59 - Spreekstoel
  05:59:59 - 06:01:03 - P.J.M. Loomans
  06:01:05 - 06:01:33 - Emile Roemer
  06:01:57 - 06:03:22 - inspreek 2
  06:03:22 - 06:04:10 - Emile Roemer
  06:04:10 - 06:04:55 - Emile Roemer
 16. 13

  06:04:52 - 06:04:55 - Emile Roemer